Välkommen till SH Alumni!

Studenter på BlickatorgetEtt nätverk för dig som har studerat vid Södertörns högskola. SH Alumni syftar till att skapa en varaktig relation mellan SH och SH:s alumner till ömsesidig utbyte och utveckling av kunskap, kompetens och kontakter. Tillsammans utvecklar vi ett värdefullt nätverk!

Hanna Gadban Årets Alumn 2013

Intervju från 2013.

I år går priset till Hanna Gadban som tidigare studerat lärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år på Södertörns högskola.

Grattis, hur känns det att få utmärkelsen årets alumn?Hanna Gadban är Årets Alumn 2013

– Tack, det känns jättebra. Jag är oerhört stolt och hedrad.

Varför ville du bli lärare?

– Det var en arbetsförmedlare som tipsade om läraryrket och vilken utbildning som skulle passa mig bäst. Förmedlaren tyckte jag skulle satsa på ett arbete som gav energi och glädje – och det får jag genom mitt arbete med barn och ungdomar. Just då arbetade jag också extra som barnskötare. Jag har alltid arbetat och pluggat samtidigt för att utveckla mig och för att klara ekonomin. Så jag gick hem och googlade och såg att läraryrket, då som nu är ett framtidsyrke. Det var viktigt för mig att få ett arbete direkt efter utbildningen.

Vad är ditt starkaste minne från studietiden?

– Det måste vara mina första dagar på högskolan. Det var mycket känslor förknippade med studiestarten. Nyfikenhet, intresse blandat med osäkerhet och en viss oro. Efter den första månaden släppte många av de jobbiga känslorna. De ersattes av en stor bekräftelse – jag hade valt rätt utbildning.

Vad tycker du om Södertörns högskolas interkulturella lärarutbildning?

– Jag gillar ansatsen med det interkulturella perspektivet som är unikt för Södertörns högskolas lärarutbildning. Att du som lärare förbereder dig på att utbilda barn och ungdomar utifrån deras egna förutsättningar och kopplat till olika bakgrunder, etniciteter, kön och ålder. Olikheterna ser jag som en oerhörd tillgång. Jag kunde också relatera till och bidra med mycket eftersom jag själv har en bakgrund som utlandsfödd.

Vad arbetar du med?

– Idag arbetar jag som klasslärare i en mellanstadieklass i Stockholm. Jag är också lokalt ombud för Lärarförbundet på min arbetsplats samtidigt som jag studerar till en master på Stockholms universitet. I framtiden vill jag forska inom ämnet pedagogik och så vill jag arbeta för förändringar i samhället.

Vad har du fått med dig från Södertörns högskola och din utbildning som är till nytta för ditt arbete?

– Det interkulturella perspektivet som genomsyrar Södertörns högskolas alla lärarutbildningar. Det kan jag praktisera varje dag som lärare. Teorierna som jag lärde mig under studietiden har nu övergått till praktik. För hur ska elever som inte behärskar det svenska språket förstå naturvetenskapliga begrepp? Genom att applicera det interkulturella perspektivet blir tvåspråkigheten en tillgång snarare än ett hinder i utbildningssituationer.

Vad är nytänkande för dig i ditt nuvarande arbete?

– Det är hur skolans värld och samhällsfrågorna hänger samman. För att förändra och utveckla i skolorna måste vi diskutera viktiga samhällsfrågor. Hela samhället måste bli mer präglat av det interkulturella perspektivet enligt min mening. Vi måste bli bättre på att leva med varandra och inte bredvid varandra. Mångkultur och interkultur är inte samma sak.

I motiveringen till årets alumn står det att du är en god förebild för högskolans studenter. Vad betyder det för dig?

– Det är först och främst en stor ära att få vara en förebild för andra. Jag fick kämpa mycket med både studierna och arbetet vid sidan om studierna. Därför är det en stor bekräftelse på mitt vägval och det jag åstadkommit med mitt engagemang under min studietid.

Det står också att du engagerade dig mycket under studietiden. Är det viktigt som student tycker du?

– Ja, själv arbetade jag bland annat som studentrepresentant och som mentor på Södertörns högskolas sommarhögskola. För mig har det alltid varit en självklarhet att vara engagerad. Jag ville inte enbart studera utan öppna mig och engagera mig i samhällsfrågor och aktiviteter. När man engagerar sig utanför studierna får man nya perspektiv och nya kontakter och nätverk som sedan underlättar att få ett arbete.

Hur väcktes ditt samhällsengagmang?

– Det var i det mötet med barnen och med mig själv och mina erfarenheter i bagaget som mitt samhällsintresse väcktes. Jag började fundera över hur vår bakgrund och våra erfarenheter som barn påverkar oss. I rollen som lärare är det flera perspektiv som möts – barnens, de vuxnas och samhällets. Jag vill arbeta med att lyfta fram alla perspektiven och analysera hur de möts.

Juryns motivering

Hanna Gadban bidrar i sitt arbete som engagerad grundskollärare till ungas utbildning och framtid. Redan under sin utbildning till lärare vid Södertörns högskola uppvisade Hanna ett stort engagemang som hon fört vidare i samhällsdebatten. Genom sin utbildning har hon skaffat sig en plattform för kritiska samtal och har på kort tid etablerat sig som en välkänd och orädd samhällsdebattör som kombinerar sitt stora engagemang med ett starkt rättvisepatos för barn och unga. Hon är en bra ambassadör för Södertörns högskola som i handling och personlighet förkroppsligar högskolans profilfråga "Medborgerlig bildning". Hanna är också en god förebild för högskolans studenter.

Alumnnätverk för Södertörns högskolas studenter

SH Alumni är ett nätverk för tidigare studenter vid Södertörns högskola. Läs mer och bli medlem på www.sh.se/Alumni.