Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

MARIS

Grafiskt element för MARIS - Marinarkeologiska forskningsinstitutet Forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola syftar till att bedriva och utveckla marinarkeologisk forskning, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet. MARIS strävar efter att vara samlingspunkt för såväl den nationella som den internationella marinarkeologiska Östersjöforskningen och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan olika marinarkeologiska aktörer genom bland annat nätverk, seminarier, workshops och konferenser.

MARIS vill bidra till det marinarkeologiska fältets utveckling genom att föra en aktiv teoretisk diskussion i anslutning till inriktningen samt ta initiativ till och stimulera ny marinarkeologisk forskning. En viktig del av detta är bland annat att vara engagerad i mångvetenskapliga samarbeten med andra discipliner, centrumbildningar, näringsliv etc. gällande maritim forskning.

Associerade forskare

Joakim Holmlund.
Södertörn University/MMT. PhD Physics, Project researcher/Research fellow. joakim.holmlund@mmt.se
-
   
Fred Hocker.
PhD Associate professor archaeology. The Vasa Museum.
fred.hocker@maritima.se
PhD Associate Professor Anthropology
   
Marcus Hjulhammar.
PhD Associate professor archeology.
PhD Maritime Archaeology
   
Lotta Mejsholm.
PhD Archaeology.
mejsholm@yahoo.se
Lotta Mejsholm
   
Ulrica Söderlind.
PhD Maritime Economic History.
ulrica.soderlind@umu.se
PhD Maritime Economic History
   
Minna Koivikko.
PhD Maritime Archaeology. Helsinki University.
minna.koivikko@helsinki.fi
PhD researcher Helsinki
   
Riikka Alvik.
PhD Student Maritime Archaeology. Helsinki University.
riikka.alvik@museovirasto.fi
PhD researcher Helsinki
   
Shaun Wallace.
PhD Student Maritime Archaeology. Helsinki University.
Shaun Wallace
   
Niklas Eriksson.
PhD Maritime Archaeology. Stockholm University.
niklas.eriksson@ark.su.se
-
   
Oscar Törnqvist.
PhD Student Maritime Archaeology. Södertörn University.
oscar.tornqvist@metria.se, oscar.tornqvist@sh.se
-
   
Björn Nilsson.
PhD Archeology. Lund University.
bjorn.nilsson@ark.lu.se
-
   
Ingvar Sjöblom.
PhD History. Swedish Defense School.
ingvar.sjoblom@fhs.se
-
   
Ingemar Lundgren.
Diver / Photographer. Ocean Discovery.
ingemar@oceandiscovery.org
-
   
Richard Lundgren.
Diver/Photographer. Ocean Discovery/GUE.
richard@oceandiscovery.org, richard.lundgren@deepdivedubai.com
-