Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

Åtkomst av e-resurser

Via bibliotekets webbplats når du tidskrifter, pressarkiv, uppslagsverk och bibliografiska databaser inom olika ämnesområden.

Så här kommer du åt bibliotekets resurser:

 

  • Bibliotekets abonnerade databaser och e-resurser kan nås från alla datorer på campus.
  • Högskolans studenter och personal kan också komma åt våra e-resurser utanför campus, t.ex. hemifrån, genom att logga in. En inloggningsruta kommer automatiskt upp när du väljer en viss resurs i "Fler resurser A-Ö" eller klickar på "hämta fulltext" i SöderScholar.
  • Använd samma inloggning som du använder på högskolans datorer (ditt SH-konto).