Studieinformation

Studenter.

Välkommen till Södertörns högskola! Vi vill ge dig som student bästa möjliga service och stöd under dina studier. Här har vi samlat information som du kan behöva under studietiden.

Vi berättar om campusområdet, vad du behöver känna till när du ska skriva tentor och hur du i slutet av dina studier ansöker om examen. Ett avsnitt riktar sig till dig som funderar på att studera utomlands. Du kan dessutom läsa om hur vi arbetar för att du ska ha bra förutsättningar för att lyckas med dina studier, till exempel via våra studie- och karriärvägledare, högskolans informationstjänst Studentservice, Studieverkstan och Studenthälsan. Om du inte hittar svaret på dina frågor här, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till dessa och många fler hittar du nedan under fliken Vägledning och stöd. Letar du efter en utbildning? Hitta din utbildning på sh.se/utbildning.

Examen

Du ansöker själv om examensbevis, oavsett om du har läst fristående kurser eller ett program. Det är viktigt att du kontrollerar att du uppfyller kraven för den sökta examen innan du skickar in din ansökan. Information om examensregler med mera hittar du i menyn till höger. Observera att du ansöker om examen vid det lärosätet där du avslutade den sista kursen som ska ingå i din examen.

  • Examensbeviset är en värdehandling och ett kvitto/bevis på ämneskunskap och akademiska färdigheter som du har tillägnat dig under åren.
  • Examensbeviset efterfrågas på arbetsmarknaden samt om du vill studera på högre nivå efter grundutbildningen.
  •  Examensbeviset är i digitalt format. Det digitala examensbeviset är ditt original.

Generell examen och yrkesexamen

Man skiljer på generell examen och yrkesexamen. En generell examen är inte kopplad till ett specifikt yrke men är en viktig merit när du söker arbete som kräver högskolekompetens. En yrkesexamen innebär att du har uppnått de särskilda krav och färdigheter som krävs för att få arbeta inom ett visst yrkesområde.  

Både programstudier och fristående kursstudier kan leda till en examen – så länge du uppfyller examenskraven. Det är ingen skillnad i akademisk nivå mellan en examen baserad på fristående kurser som du själv kombinerar, och en examen baserad på program med ett förutbestämt kursinnehåll. Det finns dock några undantag, till exempel lärarexamen som kräver programstudier samt vissa huvudområden som endast ges inom program.

Viktigt att veta

Handläggningstiden under sommaren är drygt åtta veckor, ibland mer, från det att vi får in en komplett ansökan om examen. Vi tar hand om ansökningarna i turordning.

Kontrollera att alla kurser som ska ingå i examen har ett slutbetyg och slutdatum infört i Ladok. Om något inte stämmer måste du själv kontakta kursansvarig och/eller institutionssekreterare innan du skickar in ansökan.  

Har du bytt juridisk könstillhörighet och därmed önskar ett korrekt examensbevis utfärdar vi ett sådant. Södertörns högskola följer Sveriges Förenade HBTQ-studenters handbok om utfärdande av nytt examensbevis efter ändrad juridisk könstillhörighet.

Vad innehåller examensbeviset?

Examensbeviset är skrivet på svenska och engelska. Det består av en framsida med namn, personnummer, examenstitel, huvudområde och utfärdandedatum. På sidan två finns en kursförteckning över kurser som ingår i din examen med högskolepoäng, slutbetyg och slutdatum. På sista sidan skrivs eventuella fotnoter. Om du har avslutat ett program skrivs, om du så önskar, programmets namn i examensbeviset, förutsatt att kraven för programmet är uppfyllda. Läs mer om hur du ansöker om examen under Ansöka om examen.

Till examensbeviset hör en engelskspråkig bilaga, Diploma Supplement. I den beskrivs din examens omfattning och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Bilagan innehåller information som kan vara användbar för ett utländskt lärosäte eller en utländsk arbetsgivare. Bilagan ska inte användas fristående, utan tillsammans med examensbeviset.

SH Alumni - nätverket för dig som studerat vid Södertörns högskola

Genom att gå med i SH Alumni blir du medlem i ett nätverk som är både en social och en professionell tillgång. Såväl studenter som tidigare doktorander är välkomna att bli en del av nätverket.

För mer information om SH Alumni och hur du går med i nätverket kontakta alumni@sh.se eller läs mer på vår hemsida.