Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Beställ fjärrlån

Om du behöver en bok som inte finns på Södertörns högskolebibliotek kan du beställa ett fjärrlån. Du kan även beställa kopior på kapitel i en bok eller artikelkopior från en tidskrift. För att fjärrlåna behöver du ha ett lånekort hos oss.

 

Här beställer du fjärrlån

Om du inte hittar vad du söker i vårt sökverktyg SöderScholar eller om materialet inte finns tillgängligt elektroniskt så kan du göra en fjärrlånebeställning.
Beställ bok
Beställ artikelkopia
Beställ kopia på kapitel i bok

Fjärrlånebeställningar

Om du inte hittar vad du söker i vårt sökverktyg SöderScholar kan du göra en fjärrlånebeställning. Det kan till exempel gälla en bok eller en artikel ur en tidskrift. Det enda kravet är att materialet är avsett för studier, forskning eller liknande. För externa låntagare förbehåller vi oss rätten att hänvisa till andra bibliotek för fjärrlåneservice. 

Du kan även lämna ett inköpsförslag om vi inte har det du söker. Använd då detta formulär.

Din fjärrlånebeställning syns under "Mina lån" på bibliotekets webbplats så fort vi hanterat den.

Fjärrlån av böcker

Räkna med ca en veckas leveranstid från det att du gjort en beställning. Vi kontaktar dig per mejl när boken finns för uthämtning. Lånetiden är oftast 6 månader, men boken kan krävas in tidigare av långivande bibliotek. Vi skickar då ett meddelande om detta. Ibland är lånetiden kortare redan från början.

För studenter och externa låntagare gäller följande: om boken finns i Stockholmsområdet får du vända dig direkt till det bibliotek som har boken. Det enklaste sättet att se vilka bibliotek i Stockholmsområdet som har en viss bok är att använda Libris eller Bibliotek i Stockholms län

Kopiebeställning av artiklar och kapitel

Om det gäller en artikel, kom ihåg att först kontrollera i bibliotekets sökverktyg SöderScholar om biblioteket har tillgång till artikeln, elektroniskt eller tryckt. Om inte så kan du göra en beställning på en artikelkopia. 

Lärare på SH och RKH får kopiorna skickade till sitt arbetsrum via internpost respektive vanlig post. Studenter och externa låntagare får artikelkopiorna skickade till hemadressen och betalar sedan en avgift för artikelkopian i bibliotekets infodisk.

Priser för fjärrlån

  • Fjärrlån inom Norden är kostnadsfritt.
  • För studenter och externa låntagare kostar lån utanför Norden 150 kr och kopior 50 kronor per artikel. Kostnaden debiteras på lånekortet och betalas i infodisken.
  • För SH:s och RKH:s personal är alla fjärrlån kostnadsfria.