Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Forskare

Ann af Burén
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Ämnessamordnare religionsvetenskap

Idris Ahmedi
Fil dr
Lektor

Mobilnr: 072 019 04 73

Birgitta Almgren
Professor
Professor emeritus/emerita

Jesper Alvarsson
Fil dr
Lektor

Psykologi

Martin Andersson
Doktorand

Göran Andersson
Lektor

Ämnessamordnare för turismvetenskap

Hans Andersson
Docent
Förvaltningschef

Jonas Andersson Schwarz
Fil dr
Lektor

Nås via mobil: 0708-358998

Elinor Andren
Docent
Lektor

Thomas Andrén
Docent
Lektor

Ämnessamordnare för miljö, hälsa och utveckling

Ester Appelgren
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Journalistik och nationalekonomi

Nicholas Aylott
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Anders Backlund
Doktorand

Statsvetenskap

Ranjula Bali Swain
Professor

Nationalekonomi

Mark Bassin
Professor

CBEES

Kristy Beers Fägersten
Fil dr
Professor

Alireza Behtoui
Lektor

Sociologi

Stina Bengtsson
Docent
Lektor

Lovisa Bergdahl
Fil dr
Lektor

Jenny Berglund
Docent
Lektor

Mats Bergman
Prefekt
Professor

Nationalekonomi

Torbjörn Bergman
Professor
Projektforskare

Statsvetenskap

Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism

Amelie Björck
Fil dr
Lektor

Christine Bladh
Docent
Lektor

Affilierad forskare, nås på mejl christine.bladh@sh.se

Eva Blomberg
Professor
Professor

Håkan Blomqvist
Docent
Lektor

Samtidshistoriska institutet

Stig Blomskog
Fil dr
Lektor

Nationalekonomi

Henrik Bohlin
Docent
Lektor

Hans Bolin
Docent
Lektor

Göran Bolin
Professor

Per Bolin
Professor
Prefekt

Madeleine Bonow
Docent
Lektor

Programsamordnare för utveckling och internationellt samarbete

Karin Borevi
Docent
Lektor

Erik Borg
Professor

Företagsekonomi

Jonna Bornemark
Docent
Lektor

Marcus Box
Lektor

Företagsekonomi

Inga Brandell
Professor

Statsvetenskap

Maria Brock
Fil dr
Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Erik Bryngelsson
Doktorand

BEEGS

Anders Burman
Docent
Lektor

Charlotte Bydler
Fil dr
Forskningsledare
Lektor

Konstvetenskap

Helene Carlbäck
Docent
Projektforskare

Docent, Historia/CBEES

Per Carlson
Professor
Lektor

Socialt arbete

Nina Carlsson
Doktorand

Kerstin Cassel
Docent
Prorektor

Daniel Castillo
Biträdande lektor

Förvaltningsakademin

Marcia Cavalcante
Professor

Carl Cederberg
Docent
Lektor

Ulrika Dahl
Docent
Lektor

Patrik Dinnétz
Lektor

Programsamordnare för miljö- och utveckling

Peter Dobers
Fil dr
Professor

Christina Douglas
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Heiko Droste
Professor
Professor

Nås via mejl: heiko.droste@sh.se

Martin Dvorak
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Ämnessamordnare engelska

Karin Edberg
Doktorand

BEEGS

Marta Edling
Professor

Lars Ekdahl
Professor
Professor

Nils Ekedahl
Docent
Vicerektor

Joakim Ekman
Föreståndare
Professor

Ulla Ekström von Essen
Docent
Lektor

Idéhistoria, Praktiska kunskapens teori

Martin Elfsberg
Doktorand

BEEGS

Alla Ericson
Lektor

Niklas Eriksson
Fil dr
Postdoktor

Johan Eriksson
Professor

Statsvetenskap

Kjetil Falkenberg Hansen
Docent
Lektor

Christine Farhan
Avdelningsföreståndare
Professor

Avd 2, engelska, litteraturvetanskap o estetiska lärprocesser.

Sara Ferlander
Docent
Lektor

Sociologi

Johan Fornäs
Professor

Rasmus Fors
Assistent

Ingrid Forsler
Doktorand

BEEGS

Michael Forsman
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

Medie och kommunikationsvetenskap

Katarina Friberg
Fil dr
Lektor

Alberto Frigo
Doktorand

Florence Fröhlig
Postdoktor

Paul Fuehrer
Fil dr
Lektor

Sociologi

Petra Garberding
Fil dr
Programsamordnare
Lektor

Europaprogrammet

Elin Gardeström
Lektor

Journalistik

Malin Gawell
Docent
Proprefekt

Företagsekonomi

Michael Gilek
Professor

MIljövetenskap

Mirey Gorgis
Doktorand

BEEGS

Yulia Gradskova
Fil dr
Lektor

Nås via mejl yulia.gradskova@sh.se

Heike Graf
Docent
Lektor

Mats Grahn
Fil dr
Proprefekt
Professor

Kimmo Granqvist
Professor

Professor i romska studier

Karl Gratzer
Professor

Företagsekonomi

Ana Graviz
Professor emeritus/emerita

Anders Green
Lektor

Fil dr, Lektor i Medieteknik

Erik Gråd
Doktorand

Jan-Olof Gullö
Fil dr
Lektor

x

Martin Gunnarson
Fil dr
Lektor

Jenny Gunnarsson Payne
Docent
Lektor

CBEES (rum MA719)

Gunilla Gunner
Docent
Lektor

Teol. Dr.

Carina Guyard
Fil dr
Lektor

Norbert Götz
Professor
Professor

Samtidshistoriska institutet

Ylva Habel
Fil dr
Lektor

Ali Hajighasemi
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningen för offentlig rätt, socialt arbete och statsvetenskap. IMER

Monica Hammer
Docent
Lektor

6084914 - CBEES / F825

Ellinor Hamrén
Doktorand

Björn Hassler
Professor
Professor

Anne Heden
Fil dr
Lektor

Johan Hegardt
Projektforskare

Helena Hill
Fil dr
Lektor

Programsamordnare för Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210 hp

Roman Horbyk
Doktorand

Madeleine Hurd
Docent
Lektor

Markus Huss
Fil dr
Forskningshandläggare

Lovisa Håkansson
Doktorand

BEEGS

Stina Hållsten
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Svenska

Patrik Höglund
Doktorand

Jöran Hök
Fil dr
Lektor

Journalistik

Jenny Ingridsdotter
Doktorand

BEEGS

Gabriel Itkes Sznap
Doktorand

BEEGS

Malena Ivarsson
Fil dr
Lektor

Psykologi

Anders Ivarsson Westerberg
Docent
Lektor

Förvaltningsakademin

Bengt Jacobsson
Professor

Företagsekonomi

Kerstin Jacobsson
Professor

Sociologi

Gustav Johansson
Doktorand

Företagsekonomi

Elena Johansson
Fil dr
Projektforskare

Journalistik

Karl Magnus Johansson
Professor

Statsvetenskap

Johanna Johansson
Fil dr
Lektor

Sofia Johansson
Fil dr
Programsamordnare
Lektor

Medievetarprogrammet och Medier, engelska och globalisering

Martin Jonsson
Lektor

Programsamordnare för magisterprogrammet Interactive Media Design

Eva Jonsson
Fil dr
Lektor

Peter Josephson
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för arkivvetenskap, historia och idéhistoria

Tanya Jukkala
Fil dr
Lektor

Ann-Cathrine Jungar
Docent
Lektor

Statsvetenskap

Kai-Mikael Jää-Aro
Lektor

Arbetsmiljöombud

Linda Kahlin
Fil dr
Lektor

Mauri Kaipainen
Professor

Ekaterina Kalinina
Fil dr
Lektor

BEEGS

Dan Karlholm
Ämnessamordnare
Professor

Natalia Karlsson
Docent
Lektor

Anne Kaun
Docent
Lektor

Shamal Kaveh
Fil dr
Lektor

Liz Kella
Docent
Lektor

Inriktningsansvarig för Ämneslärareprogrammet

Lisa Kings
Fil dr
Lektor

Socialt arbete/Sociologi

Elzbieta Korolczuk
Fil dr
Projektforskare

Elzbieta Korolczuk, Forskare Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola

Andrej Kotljarchuk
Docent
Lektor

Samtidshistoriska institutet

Matthew Kott
Fil dr
Projektforskare

Sylwia Koziel
Lektor

Fil dr Socialt arbete

Zhanna Kravchenko
Docent
Projektforskare

Socialt arbete/Sociologi

Jussi Kurunmäki
Docent
Lektor

Forskare vid avdelning Samtidshistoriska institutet

Ann-Sofie Köping
Fil dr
Lektor

Hélène Lagerlöf
Lektor

Fil dr, Socialt arbete

Rickard Lalander
Fil dr
Lektor

Mats Landqvist
Professor

Sophie Landwehr Sydow
Doktorand

BEEGS

Tora Lane
Fil dr
Projektforskare

Elisabet Langmann
Fil dr
Lektor

Petri Lankoski
Docent
Lektor

Programsamordnare för spelprogrammet

Jonna Lappalainen
Fil dr
Lektor

Ämnessamordnare

Camilla Larsson
Doktorand

BEEGS

Tommy Larsson Segerlind
Fil dr
Lektor

avdelningen för företagsekonomi

Kari Lehtilä
Professor

Ordförande i Styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Mall Leinsalu
Docent
Projektforskare

SCOHOST

Lena Lennerhed
Professor
Ämnessamordnare
Professor

Ämnessamordnare idéhistoria

Rebecka Lettevall
Docent

Tjänstledig

Agneta Lilja
Lektor

Xiang Lin
Fil dr
Lektor

Nationalekonomi

Beatriz Lindqvist
Professor
Professor

Jonas Lindström
Fil dr
Lektor

Socialt arbete. Sociologi

Claudia Lindén
Docent
Lektor

Lars Lundgren
Docent
Lektor

Sofia Lundmark
Adjunkt

Programsamordnare för IT, medier och design

Thomas Lundén
Professor
Projektforskare

Professor Emeritus - Kulturgeografi/CBEES

Maria Lönn
Doktorand

BEEGS

Mikael Lönn
Docent
Lektor

Mikael Lönnborg
Professor

Företagsekonomi

Katarina Macleod
Docent
Lektor

Jenny Magnusson
Fil dr
Lektor

Julia Malitska
Doktorand

BEEGS

Milda Malling
Doktorand

Journalistik

Anna Malmbjer
Fil dr
Lektor

Forskningssamordnare LU

Marcel Mangold
Doktorand

Statsvetenskap

Jon Manker
Adjunkt

Ulla Manns
Professor
Vicerektor

Carl Marklund
Fil dr
Projektforskare

Thomas Marmefelt
Docent
Lektor

Nationalekonomi

Katarina Mattsson
Fil dr
Lektor

Anna Mcwilliams
Fil dr

Nås via mejl anna.mcwilliams@sh.se

Verena Meister
Doktorand

Jurek Millak
Fil dr
Lektor

Management med IT

Karin Milles
Docent
Lektor

Kazimierz Musial
Fil dr
Forskningsledare

CBEES

Cajsa Niemann
Lektor

Förvaltningsakademin

Zoe Nikolaidou
Fil dr
Lektor

Programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet

Torbjörn Nilsson
Professor

Samtidshistoriska institutet

Staffan Nilsson
Teol dr
Proprefekt
Lektor

Jan-Eric Nilsson
Adjunkt

Företagsekonomi

Lena Norbäck Ivarsson
Doktorand

BEEGS

Sofia Norling
Fil dr
Forskningshandläggare

Maria Normark
Lektor

Ämnessamordnare medieteknik

Pamela Schultz Nybacka
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi. Programsamordnare Konst, kultur och ekonomi

Maria Nyman
Fil dr
Lektor

Anna Nyquist
Adjunkt

BEEGS

Håkan Olsén
Professor

Gustaf Onn
Adjunkt

Programsamordnare för turismvetenskap

Johanna Palmberg
Docent
Lektor

Apostolis Papakostas
Professor

Sociologi

Gunilla Persson
Fil dr
Lektor

Sara Persson
Doktorand

Peter Petrov
Fil dr
Projektforskare

Forskare

Nadezda Petrusenko
Adjunkt

BEEGS

Malin Picha Edwardsson
Fil dr
Lektor

Mattias Pirholt
Docent
Lektor

Ämnessamordnare

Dominika Polanska
Fil dr
Postdoktor

Forskningsemat Samhället och det politiska

Juliana Porsani
Doktorand

Tove Porseryd
Doktorand

Istvan Pusztai
Fil dr
Lektor

Hanna Sofia Rehnberg
Fil dr
Lektor

Förvaltningsakademin

Mathilde Rehnlund
Doktorand

BEEGS

Therese Reitan
Docent
Lektor

Elise Remling
Doktorand

Johanna Ringarp
Fil dr
Avdelningsföreståndare

Romina Rodela
Projektforskare

Magnus Rodell
Docent
Lektor

Christina Rodell Olgac
Docent
Lektor

Hans Ruin
Professor

Leif Runefelt
Professor
Lektor

Ann Runfors
Docent
Lektor

Michelle Rydback
Doktorand

Paulina Rytkönen
Lektor

Lektor/Docent

Minna Räsänen
Docent
Prefekt
Lektor

Mobilnr: 070-3731730

Johan Rönnby
Professor
Föreståndare
Professor

Föreståndare för MARIS.

Maarja Saar
Doktorand

BEEGS. Även verksam som forskningsassistent i EU-projektet Norface, etnologi, Institutionen för historia och samtidsstudier.

Michal Salamonik
Doktorand

Maria Sandgren
Fil dr
Lektor

Psykologi

Johan Sandén
Doktorand

BEEGS, Förvaltningsakademin

Mai-Brith Schartau
Docent
Lektor

Statsvetenskap, Internationella relationer

Olga Schihalejev
Fil dr
Projektforskare

Nås på mejl: olga.schihalejev@sh.se

Eva Schwarz
Fil dr
Lektor

Johan Sehlberg
Doktorand

Patrick Seniuk
Doktorand

Hassan Sharif
Adjunkt

Socialt arbete

Kim Silow Kallenberg
Fil dr
Lektor

Örjan Simonson
Docent
Lektor

Nås via mejl orjan.simonson@sh.se

Cecilia Sjöholm
Professor

Estetik

Sara Sjöling
Docent
Lektor

Studierektor för forskarutbildning

Nicholas Smith
Fil dr
Lektor

Undervisar och forskar i Filosofi

Maria Smolander
Fil dr
Lektor

Företagsekonomi

Christian Sommer
Doktorand

BEEGS

Simon Sorgenfrei
Fil dr
Lektor

Fredrika Spindler
Docent
Lektor

Jakob Staberg
Docent
Lektor

Estetik

Kekke Stadin
Professor
Professor

Alexander Stagnell
Doktorand

BEEGS

Igne Stalmokaite
Doktorand

BEEGS

Anders Steene
Docent
Lektor

Ola Sternäng
Lektor

Marie-Louise Stjerna
Fil dr
Ämnessamordnare
Lektor

Pedagogik

Arina Stoenescu
Adjunkt

Anna Storm
Fil dr
Projektforskare

Docent

Jörgen Straarup
Professor
Professor

Peter Strandbrink
Docent
Lektor

Docent i statsvetenskap

Annika Ström
Ämnessamordnare
Professor

Retorik

Göran Ståhle
Teol dr
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för arkeologi, etnologi och religionsvetenskap

Jenny Sundén
Proprefekt
Professor

Stefan Svallfors
Professor

Oscar Svanelid
Doktorand

BEEGS

Fredrik Svenaeus
Professor

Martin Svendsen
Forskarassistent

Ola Svensson
Docent
Lektor

Proscovia Svärd
Fil dr
Lektor

Arkivvetenskap

Liisa Sömersalu
Doktorand

Adrienne Sörbom
Docent
Lektor

Sociologi

Ralph Tafon
Doktorand

Besrat Tesfaye
Docent
Lektor

Företagsekonomi, ENTER forum

Rebecka Thor
Doktorand

David Thurfjell
Professor
Professor

Lotta Tillberg
Docent
Lektor

Patrik Tingvall
Professor

Nationalekonomi

Ingela Tykesson
Docent
Lektor

Oscar Törnqvist
Doktorand

BEEGS

Raili Uibo
Doktorand

Falkje van Wirdum
Doktorand

Julia Velkova
Doktorand

BEEGS

Lars Vigerland
Avdelningsföreståndare
Lektor

Företagsekonomi

Linda Vikdahl
Fil dr
Lektor

Olena Vinogradova
Doktorand

Tiina Vinter
Doktorand

Handläggare/institutionssekreterare

Ingela Visuri
Doktorand

Nås via mejl ingela.visuri@sh.se

Cecilia Von Feilitzen
Professor
Projektforskare

Cheick Wagué
Professor

Rektorsråd för Samverkan, Internationella ekonomprogrammet

Christina Wainikka
Jur dr
Lektor

Företagsekonomi

Ylva Waldemarson
Professor
Professor

Samtidshistoriska institutet

Charlotta Weigelt
Docent
Ämnessamordnare
Lektor

Magnus Wennerhag
Docent
Lektor

Sociologi

Ann Werner
Docent
Avdelningsföreståndare
Lektor

För genusvetenskap, pedagogik och retorik

Steffen Werther
Fil dr
Lektor

Kim West
Doktorand

Christian Widholm
Lektor

Lektor turismvetenskap

Andreas Widholm
Docent
Lektor

Journalistik

Fredrik Winberg
Avdelningsföreståndare
Lektor

Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik

Karin Winroth
Docent
Lektor

Företagsekonomi

Maria Wolrath-Söderberg
Fil dr
Lektor

Natalya Yakusheva
Doktorand

BEEGS

Soheyla Yazdanpanah
Fil dr
Lektor

Genusvetenskap

Maria Zackariasson
Professor
Forskningsledare
Professor

Nikolay Zakharov
Fil dr
Lektor

Sociologi

Alina Zubkovych
Postdoktor

Maria Zuiderveld
Adjunkt

Journalistik

Pelle Åberg
Fil dr
Lektor

CBEES/Statsvetenskap

Renate Åkerhielm
Lektor

Företagsekonomi

Erika Öhlund
Doktorand

BEEGS

Niklas Öhman
Doktorand

Jan Öhrming
Professor

Företagsekonomi

Annika Öhrner
Fil dr
Lektor

Kjell Östberg
Professor
Forskningsledare

Samtidshistoriska institutet

David Östlund
Docent
Lektor

Filtrera tabellen