Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

MARIS

Grafiskt element för MARIS - Marinarkeologiska forskningsinstitutet Forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola syftar till att bedriva och utveckla marinarkeologisk forskning, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet. MARIS strävar efter att vara samlingspunkt för såväl den nationella som den internationella marinarkeologiska Östersjöforskningen och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan olika marinarkeologiska aktörer genom bland annat nätverk, seminarier, workshops och konferenser.

MARIS vill bidra till det marinarkeologiska fältets utveckling genom att föra en aktiv teoretisk diskussion i anslutning till inriktningen samt ta initiativ till och stimulera ny marinarkeologisk forskning. En viktig del av detta är bland annat att vara engagerad i mångvetenskapliga samarbeten med andra discipliner, centrumbildningar, näringsliv etc. gällande maritim forskning.

Forskning

MARIS är ett marinarkeologiskt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. De senaste åren har centrets forskare gjort många vrakfynd i Östersjön, som t.ex. skeppsvraken Resande mannen, Gribshunden, Mars och Svärdet.

Till höger finns information om några av de projekt som bedrivs vid Södertörns högskola. För ytterligare information om verksamhet och forskning vid MARIS, besök vår engelskspråkiga webbplats. Där finns också information om samarbetsprojekt och forskarnätverk.

Länk till MARIS engelskspråkiga webbplats