Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Regionalt utvecklingscentrum - RUC

Vi på Södertörns högskola vill skapa mötesplatser för samverkan mellan verksamma pedagoger i skolor och förskolor tillsammans med högskolans forskare, lärare och lärarstudenter. Vi är övertygade om att vi alla kan utveckla varandra och att det är viktigt att ha en fot i professionen och en i akademien.

RUC

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har som uppdrag att i samverkan med skolor, kommuner, myndigheter och organisationer bidra till skolutveckling.

Tillsammans med dig vill vi driva skolutveckling

Vår målsättning är att tillsammans med dig som arbetar i förskola eller skola hitta olika former för att förbättra och utveckla utbildning och forskning. Vi arbetar tillsammans med företrädare för skolverksamheten inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och lärarutbildning. Vi möts i:

Läs om våra fristående kurser och handledarutbildningar som erbjuds till dig som är lärare. Du hittar dem under fliken utbildning!

Vill du samverBarn på förskolan Skeppetka med Södertörns högskola?  Har du behov av uppdragsutbildning? Vill du starta en forskningscirkel i din kommun? Kontakta oss!

Boel De Geer, boel.de.geer@sh.se, 08-608 42 19