Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

Grupprum och studiemiljö

Välkommen att studera i biblioteket! Vi har enskilda läsplatser och rum för gruppstudier. Här finns stationära datorer att använda på plats och bärbara datorer till utlån över dagen. Du kan också koppla upp dig till något av de trådlösa nätverken som finns tillgängligt.

Tidning på bord vid läseplats i biblioteketTrivselregler

Biblioteket är en populär studieplats och det är viktigt att vi visar hänsyn mot varandra och är rädda om våra lokaler. Det går bra att ta med sig frukt, godis och dryck in i biblioteket förutsatt att du slänger allt skräp efter dig. Mat får du däremot äta på restauranger, kaféer och i studentpentryn i Moas båge eller på Röda Korsets Högskola.

Tillgänglighet

Information om tillgänglighet på biblioteket hittar du på sidan Tillgänglighet och lokaler.

Läsplatser

Läsplatser finns i tysta läsesalen och utspridda i biblioteket. Ljudnivån skiljer sig mellan olika platser. På plan 5 finns platser för grupparbete och en viss ljudnivå accepteras, liksom på ena halvan av plan 6. Tyst ska det däremot vara på den andra halvan av plan 6, samt i läsesalen på plan 5,5. Både på plan 5 och 6 finns ett par ståplatser mellan ett av de bortre trapphusen och grupprummen. På plan 5 är dessa bord även höj- och sänkbara. 

Grupprum

I biblioteket finns det tio grupprum som du som är student på SH eller RKH kan boka med ditt SH-konto. Observera att alla grupprum är öppna. Lämna inte värdesaker obevakade. Om rummet inte tagits i bruk efter 30 minuter kan det tas över av annan grupp.

Vilrum

Biblioteket har ett vilrum på plan 5. Fråga i infodisken så låser vi upp dörren åt dig.

Resursrummet UB523

I biblioteket finns även resursrummet. Det är till för dig som har en funktionsnedsättning. Mer information finns på sidan Talboksservice.

Medierummet UB635

Här finns möjlighet att se på TV, film och audiovisuellt material inlånat från Kungliga biblioteket (KB). Medierummet har plats för 12 personer och kan bokas av studenter och personal vid Södertörns högskola och studenter vid Röda Korsets Högskola. Rummet kan även bokas av externa låntagare med inlånat material från KB.

Mikrofilmsrummet UB628

Mikrofilmsrummet hittar du på plan 6 i biblioteket. Det är till för dig som behöver titta på medhavda mikrofilmer eller använda mikrofilmer som finns på plats. Här finns framförallt Dagens Nyheter fr.o.m. 1945. För tillgång be personalen i bibliotekets infodisk att låsa upp dörren åt dig. Rummet är inte bokningsbart.

Trådlöst nätverk

På biblioteket finns två trådlösa nätverk: Eduroam och SHGuest.

Studenter och personal på SH kan använda bägge, även om Eduroam rekommenderas. Mer information finns på Södertörns högskolas sida Trådlöst nätverk

Studenter och personal på RKH kan använda Eduroam med sina inloggningsuppgifter från RKH. Mer information finns på RKH:s webbplats.

Gästbesökare på högskolan kan få tillfälliga behörigheter till det trådlösa nätverket på SH:s Kontakt- och MedieCenter mot uppvisande av giltig legitimation.

Stationära datorer

Ett flertal datorplatser finns runtom i biblioteket, främst på plan 6. Du kan även använda datorerna i Infoverkstan UB517 när salen inte är bokad för undervisning eller annan handledning, samt datorsal UB518 där flera av datorererna är utrustade med extra programvara som EasyReader och TorTalk. Samtliga datorer innehåller Office-paketet från Microsoft. Du behöver inte boka en dator i förväg. Inloggning sker med SH-konto. 

Externa användare kan få inloggningsuppgifter till datorerna över dagen, ett så kallat gästkonto, som hämtas i infodisken mot uppvisande av giltig legitimation.

Bärbara datorer till utlån

Du som är student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola har också möjlighet att låna en bärbar dator över dagen. Datorerna lånas i infodisken och kan inte bokas eller reserveras. Observera att datorerna måste återlämnas före stängning. Om du är student på SH eller RKH med läsnedsättning kan du låna bärbara datorer med stödprogram under två veckor. Läs mer på sidan Talboksservice.