Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Högskolan i siffror

Verksamhetsåret 2017

Utbildning och studenter

73 utbildningsprogram
Cirka 230 fristående kurser

11 481 studenter

6 603 helårsstudenter
5 232 helårsprestationer
79 % genomsnittlig prestationsgrad

70 % kvinnor
30 % män
 


 

Forskning

436 publikationer, varav
239 refereegranskade artiklar
15 nya doktorander
23 disputationer 

Andel externa bidrag av total forskning 78 %

Studerande studenter.

Personal

877 anställda (=701 helårsarbetskrafter), varav:
66 professorer
72 doktorander med anställning
36 bibliotekspersonal
76 % disputerade lärare

Ekonomi

Verksamhetens intäkter: 793 042 tkr
Verksamhetens kostnader: 788 640 tkr
Årets kapitalförändring: 4 403 tkr
Grundutbildningens andel: 65 %
Forskningens andel: 35 %
Myndighetskapital: 122 154 tkr
Oförbrukade bidrag: 208 681 tkr