Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Låneregler och förseningsavgifter

Som låntagare på Södertörns högskolebibliotek förbinder du dig att följa våra låneregler och användarvillkor. Bland annat tar vi ut förseningsavgifter på försenat material. Vi skickar även ut fakturor på material som varken återlämnats eller lånats om efter sista krav.

Förseningsavgifter

Om du inte lämnar tillbaka eller lånar om bibliotekets material i tid får du förseningsavgifter enligt gällande taxa nedan. Avgifterna är i första hand till för våra låntagares skull, så att materialet ska komma tillbaka och kunna användas av så många som möjligt.

Som låntagare ansvarar du för att notera lånetiden samt återlämna eller låna om i tid, oavsett förhinder såsom resor och sjukdom. Du ansvarar personligen för dina lån tills dessa är avregistrerade på biblioteket.

Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav på försenat material men gör det som en service via e-post. För studenter och personal på Södertörns högskola används e-postadressen från högskolan om inte annat angetts. Du ansvarar själv för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. Det kan hända att e-post hamnar i din folder för skräppost, så glöm inte att hålla koll där.

Har du en förseningsavgift på 100 kr eller mer blir du spärrad för vidare lån, reservationer och omlån tills hela förseningsavgiften är betald.

Betalning

Betalning av förseningsavgifter görs på plats i biblioteket med betalkort, eller genom att betala på nätet. Har du däremot fått en faktura måste den betalas via din bank.

Läs våra Fullständiga låneregler och användarvillkor.

Gällande taxa förseningsavgifter

Daglån - böcker
Daglån och referensböcker

40 kr första timmen, därefter 20 kr per påbörjad timme

Daglån - övrigt material
Bärbara datorer, kopieringskort för utlån

20 kr per påbörjad timme

Veckolån
Kursböcker, filmer

10 kr per dag

2-veckorslån
Datorer för talbokslåntagare

50 kr per dag

Fakturor

Om du inte lämnar tillbaka eller lånar om bibliotekets material efter sista krav skickats ut får du en faktura. Även förkommet eller skadat material faktureras. Fakturan skickas till den bostadsadress som är registrerad hos biblioteket. Du ansvarar själv för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket.

För förkommet material debiteras en schablonsumma på 400 kr per bok samt en hanteringskostnad på 200 kr per faktura. Du kan också köpa ett nytt exemplar som ersättning, av samma eller senare upplaga. Hanteringskostnaden tillkommer alltid. Boken kan du lämna i bibliotekets infodisk till ordinarie personal, som i normalfallet finns på plats måndag-torsdag 8.30-16.30 samt fredag 8.30-15.00.

Observera att hanteringskostnaden alltid skall betalas även om materialet skulle återlämnas. Detta för att täcka de administrativa kostnader biblioteket haft i samband med faktureringen. För frågor kontakta bibliotekets kravgrupp: biblkrav@sh.se.

Har du en obetald faktura blir du spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Betalning av fakturan görs till det bankgironummer eller plusgironummer som finns angivet på fakturan. Fakturaspärren hävs när betalningen är registrerad på biblioteket. Obetald faktura kan komma att skickas till inkasso. 

Utöver fakturan tillkommer även eventuella förseningsavgifter enligt informationen ovan. 

Läs våra Fullständiga låneregler och användarvillkor