Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Pedagogiskt stöd till lärare

Behöver dina studenter utveckla sina färdigheter i att söka, värdera och använda vetenskaplig information? Behöver du som lärare få pedagogiska verktyg för utveckla din kurs med hjälp av högskolans nya lärplattform, Studiewebben? Vi hjälper dig gärna med detta!

Du som ansvarig lärare på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högkola kan anmäla intresse för bibliotekets undervisning. Vi håller i introduktioner till akademiskt skrivande på A-nivå (tillsammans med Studieverkstans lärare) och undervisar studenter i kritisk informationssökning i första hand på A och C-nivå. Undervisningen är kostnadsfri.

Vi arbetar tillsammans Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning och Studieverkstan med att utveckla undervisningen och lärandet på Södertörns högskola. Aktuellt högskolepedagogiskt kursutbud och anmälan hittar du på Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning webbplats. Ni är välkomna att bjuda in oss på till exempel ämnes- eller institutionsmöten för att diskutera hur ni kan arbeta med Studiewebben och IKT i undervisningen för att aktivera studenterna eller hur ni kan utveckla studenternas kunskaper och färdigheter i att söka, värdera och använda vetenskaplig information.

 

Länktips


Behöver du vägledning i att söka vetenskaplig information? Även du som är lärare kan boka tid för informationssökning. Välkommen att kontakta oss via länken!