Om Södertörns högskola / Ämnen

Internationell hälsa

Grafiskt element för ämnet internationell hälsaÄmnet internationell hälsa behandlar mänskliga och naturliga förutsättningar för människors hälsa.

Vilka faktorer och omständigheter påverkar människors hälsa? Varför förhåller det sig på det viset? Hur kan problematiken kring detta reduceras och lösas?

Om ämnet

Ämnet ger dig kunskaper i mänskliga och naturliga förutsättningar för försörjning globalt, hur detta påverkar produktion och konsumtion i olika länder och hur det på lokal nivå, både individuellt och ur hushållsperspektiv, ger effekter socioekonomiskt såväl som hälsomässigt. Tropiska sjukdomar, epidemier, orsaker till svält och anpassning till otillräckligt näringsintag är alla beståndsdelar i den globala hälsan.

Ämnet ger teoretiska och praktiska verktyg för att förstå försörjning och hälsofrågor ur ett tekniskt, naturgeografiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

Institutionstillhörighet