Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Välkommen till medieteknik

Medieteknik kombinerar djupgående teknisk kunskap med design, gestaltning och analys av interaktiva artefakter. Medieteknik har starka band till discipliner som interaktionsdesign, informatik och medie- och kommunikationsvetenskap.

Tre skäl att läsa medieteknik på Södertörns högskola

 

  • Du lär dig grunderna både teoretiskt och praktiskt
  • Du utvecklar färdigheter som är nödvändiga oavsett vilken yrkesbana du väljer
  • Du lär dig att analysera och reflektera vilket ger dig efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden

Analys och praktisk tillämpning är viktigt inom medieteknik på Södertörns högskola. Tekniskt kunnande ger förståelse för digitala artefakter, och förmågan att sätta tekniken i ett socialt sammanhang är en förutsättning för allt designarbete, t ex inom delområdet Medieteknik i organisation och samhälle. Den som kan analysera och samtidigt är praktisk kan också uttrycka sina idéer både muntligt och skriftligt.

 

 

 Medieteknik är huvudämne i utbildningsprogrammen:

Medieteknik är biämne i utbildningsprogrammen:

Ämnet medieteknik kan även läsas fristående från A- till C-nivå. Därtill sker samarbete med lärarprogrammet och det finns kortare kurser på distans eller på eftermiddags- eller kvällstid för dig som inte kan eller vill läsa på heltid. 

Studentarbete för webbtidningen Nytt i Flempan

Öppna föreläsningar i medieteknik

Medieteknik arrangerar varje termin en serie öppna föreläsningar som breddar eller fördjupar ämnet medieteknik. Alla är välkomna att se föreläsningen live eller i efterhand via webben.

Rebekka Quiroz Wiberg och Sanna Wickman ger en Introduktion till Interaktionsdesign

Institutionstillhörighet