Om Södertörns högskola / Ämnen

Arkeologi

Grafiskt element för ämnet arkeologi

Arkeologistudier handlar inte bara om forntiden utan lika mycket om dagens samhälle och om oss själva.

Arkeologi handlar om att studera människan och samhället i ett mycket långt tidsperspektiv – från stenålder till modern tid.

Genom föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och mindre fältarbeten får du stifta bekantskap med skilda  fornlämningsmiljöer och utforska  människans samhälle genom  tiderna. Som utbildad arkeolog kan du arbeta på museer, inom kulturmiljövården, vid
universitet och högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara inom andra områden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel journalistik, utbildning och turism.
Hos oss kan du även särskilt studera marinarkeologi.

 

Vad är arkeologi?

Studenter vid utgrävning

Arkeologi handlar om att studera människan och samhället i ett mycket långt tidsperspektiv. Som arkeolog undersöker du och dokumenterar materiella lämningar för att sedan tolka och försöka förstå vad dessa spår kan berätta. Utifrån olika typer av materiella spår tolkar arkeologer hur det har varit att leva i olika tider och kulturella sammanhang.

Genom föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och mindre fältarbeten får du stifta bekantskap med skilda fornlämningsmiljöer och utforska människans samhälle genom tiderna – från stenålder till modern tid. Arkeologistudier handlar inte bara om forntiden, utan lika mycket om dagens samhälle och oss
själva. För vilka är vi människor utan vår omgivning?

Som utbildad arkeolog kan du arbeta på museer, inom kulturmiljövården, vid universitet och högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara inom andra områden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel journalistik, utbildning och turism.

Marinarkeologi
Som marinarkeolog får du fokusera på den kunskap som går att få om människan och samhället från  arkeologiska lämningar under eller i anknytning till vatten. Sjöfartsverksamhet, örlog och sjöförsvar, skeppsbyggeri, liv ombord, hamnar och navigationsteknik är några av de områden som utforskas. Du får även  studera kust- och skärgårdskultur och dess näringar såsom till exempel fiske. Marinarkeologi är helt enkelt arkeologi i eller nära vatten.
Bärnstenspärla

 

 

 

 

 

 

Marinarkeologi. Foto: Johan Rönnby

Sensationella fynd vid arkeologiska utgrävningar

Guldgybbe
Under 2013 gjorde arkeologer från Blekinge Museum och Södertörns högskola fynd vid Västra Vång i Blekinge som understryker regionens centrala position i Östersjöområdet under järnåldern. Fynden består av ett flertal nya maskbilder, små bronsbyster, och andra idag obestämbara metallföremål. Dessutom påträffades även guld- och silverföremål.
Läs mer om fynden

Institutionstillhörighet