Om Södertörns högskola / Institutioner

Samhällsvetenskaper

Interiör från Södertörns högskola

Välkommen till Institutionen för samhällsvetenskaper

 
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och forskning i företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Om institutionen

Vid vår institution är vi specialiserade kring hur människor samverkar med varandra politiskt, ekonomiskt, juridiskt, medialt, socialt och psykologiskt.

Hos oss kan du studera politiska system och politisk teori, ekonomiska modeller och teorier, offentlig rätt, journalistik och medier, socialt arbete, sociologi och psykologi. Vår forskning spänner från individens välbefinnande till samverkan mellan stater.

Här arbetar över 130 lärare och forskare på olika sätt med utbildning, forskning och samverkan. Som student på institutionen kan du få möta experter på källkritik på nätet eller kreativt skrivande, en journalist från den tidning du läste i mobilen på vägen till Södertörns högskola, forskare som är experter på vinster i välfärden eller den arabiska våren, forskare som utrett betydelsen av folkomröstningar, forskare som studerar hur kreativa människor tänker - bara för att nämna några exempel. Spännvidden är stor inom vår institution.

Utbildning

Vi erbjuder följande ämnen: Företagsekonomi, internationella relationer, journalistik, nationalekonomi, offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Du kan läsa upp till kandidatnivå inom institutionens alla ämnen, till magisternivå inom sex av ämnena och upp till mastersnivå inom fyra ämnen.

Vi erbjuder också flertalet spännande utbildningsprogram på kandidatnivå − till exempel Ekonomi, teknik och design och Internationell migration och etniska relationer. Vi har dessutom ett antal ettåriga magisterprogram i exempelvis europarättsliga studier, internationellt företagande, mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen och journalistik.

Utöver detta finns en mängd enstaka kurser med olika inriktning och omfattning - från Sociologiska analysinriktningar (7,5 hp) till Handelsrättslig översiktskurs (15 hp). Du kan läsa kurser i olika studietakt (heltid eller deltid) och under dagtid eller kvällstid. För information om vilka kurser och program som ges, se respektive ämne eller fliken Utbildning. Du har också möjlighet att göra yrkespraktik inom flera av våra utbildningar.

Forskning

Vi har nationellt och internationellt erkända forskare som leder forskningsprojekt inom våra strategiska forskningsområden, bland annat Entreprenörskapets dynamik; Konst, kultur och ekonomi; sociala rörelser; offentlig upphandlig; samt politisk psykologi.

På institutionen finns centrumbildningarna CPOENTER forum, Förvaltningsakademin och Reinvent, forskningsnätverket SCOHOST samt forskarutbildningsområdet PESO.