Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

MARIS

Grafiskt element för MARIS - Marinarkeologiska forskningsinstitutet Forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola syftar till att bedriva och utveckla marinarkeologisk forskning, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet. MARIS strävar efter att vara samlingspunkt för såväl den nationella som den internationella marinarkeologiska Östersjöforskningen och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan olika marinarkeologiska aktörer genom bland annat nätverk, seminarier, workshops och konferenser.

MARIS vill bidra till det marinarkeologiska fältets utveckling genom att föra en aktiv teoretisk diskussion i anslutning till inriktningen samt ta initiativ till och stimulera ny marinarkeologisk forskning. En viktig del av detta är bland annat att vara engagerad i mångvetenskapliga samarbeten med andra discipliner, centrumbildningar, näringsliv etc. gällande maritim forskning.

Om oss

MARIS är ett marinarkeologiskt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. De senaste åren har centrets forskare gjort många vrakfynd i Östersjön, som t.ex. skeppsvraken Resande mannen, Gribshunden, Mars och Svärdet.

Marinarkeologisk forskning i Östersjön

Östersjön är en av de bästa platserna i världen för marinarkeologisk forskning. En anledning till detta är att flertalet av de organismer som vanligtvis bryter ned trä i haven saknas i Östersjöns bräckta kalla vatten. Skeppsvrak och andra föremål kan därför bevaras närmaste intakta i hundratals år nere i mörkret på bottnen.

Ett annat skäl till de goda möjligheterna för marinarkeologiskstudier i Östersjön är att innanhavet sedan mycket lång tid tillbaks varit livligt trafikerat och antalet förlisningar varit många. Kommunikation och maritima kontakter kan spåras tillbaks till äldsta förhistoriska tid. Sjöfart och dess materiella förutsättning i form av bland annat skepp och hamnar är en central del av regionens och alla Östersjöländers historia.

Svensk marinarkeologisk forskning har internationellt ett mycket gott rykte och Sverige anses vara ett av de ledande länderna i världen inom detta fält. Anledningen till detta är inte minst bärgningen av Vasaskeppet och den marina och kulturhistoriska forskning som på 1970-talet utvecklades som ett resultat av arbetet med regalskeppet.

Utställning om Spökskeppet i Södertörns högskolas bibliotek

Modellbyggaren Harry Alopeaus unika modell av vraket Spökskeppet utgör basen i en utställning i Södertörns högskolebibliotek.   Läs mer om vraket Spökskeppet (pdf). 

Utbildning i marinarkeologi

Akademisk utbildning i ämnet startades i slutet av 1970-talet genom fristående kurser och doktorandhandledning. I samband med uppbyggandet av Södertörns högskola var marinarkeologi ett av de ämnen som inrättades på det nya lärosätet 1997. Motivet till detta var bland annat disciplinens möjlighet till ett Östersjöperspektiv i anslutning till Södertörns högskolas profil. Genom starten fick också ämnet en fast akademiska plattform i Sverige. Södertörns högskola är idag det enda lärosätet i landet som bedriver marinarkeologisk forskning och utbildning. Södertörns högskola och MARIS spelar därför en central roll i den vetenskapliga utvecklingen av fältet.

Ytterligare information

MARIS är ett marinarkeologiskt forskningsinstitut inom Institutionen för historia och samtidsstudier.

För mer information om MARIS besök vår engelskspråkiga webbplats

facebook

Besök oss gärna på Facebook!

 

Kontakt:

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi.
E-post: johan.ronnby@sh.se

MARIS kartlägger 1400-talsvrak, jämngammalt med Columbus Sankta Maria

År 2015 genomförde Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS en undersökningsetapp på vraket Gripshunden utanför Karlskrona. Det världsunika vraket Gribshunden visar oss hur 1400-talsskepp såg ut.

Läs mer här


I augusti 2015 bärgades en världsunik galjonsfigur. Läs mer om bärgningen här