Om Södertörns högskola / Institutioner

Polisutbildningen

Grafiskt element för polistubildningen.Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Om Polisutbildningen

I januari 2015 tog Södertörns högskola emot sin första kull av cirka 170 blivande poliser. Det motsvarar hälften av dem som antogs i landet. När utbildningen är fullt utbyggd beräknas det finnas ungefär 1000 polisstudenter vid Södertörns högskola. Vårt storstadsnära läge, tillsammans med bred forskning och utbildning samt flera samarbetspartners, ger Södertörns högskola goda förutsättningar att utbilda en poliskår som speglar Sveriges framtida krav på polisyrket.

Som student kommer du att vistas i en campusmiljö som rymmer en mångfald av människor och får samtidigt närhet till de verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag: sjukhus, domstol, polis, skolor och socialtjänst. I utbildningen undervisar lärare med polisiär och akademisk kompetens. För att du även ska få tillgång till lärare med specialistkompetens samarbetar högskolan med Stockholms universitet och Karolinska Institutet i ämnena juridik och akutsjukvård.

Polisstudent övar grepptekniker på Polisutbildningen vid Södertörns Högskola
Framtidens polisutbildning

Genom att Polisutbildningen är förlagd till en högskola får du nära till många andra utbildningsprogram, vilket ger förutsättningar till integration och samläsning med andra studentgrupper. Det finns även goda möjligheter för dig att ta del av forskning inom relevanta kunskapsområden för blivande poliser under studietiden.

Lärare med polisiär och akademisk kompetens

För att kunna återkoppla det du läser direkt i utbildningen arbetar Södertörns högskola särskilt med att förena teori och praktik på ett integrerat och fördjupat sätt. Det betyder att lärare med polisiär och akademisk kompetens arbetar tillsammans i undervisningen.

Polisprogrammet

Polisprogrammet omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive en 6 månader lång tjänstgöring som polisaspirant vid en polismyndighet. Antagning planeras både höst- och vårtermin. Polisprogrammet är en uppdragsutbildning, precis som Polisutbildningarna vid Umeå universitet och Linnéuniversitet. 

Ansök till polisutbildningen

Nästa ansökningsperiod är 5-30 november 2018.

Ansök via polisens webbsida


Välkommen med dina frågor till polisutbildning@sh.se