Engagemang för både samhälle och individ

Kvalitetsarbete på många nivåer

Grunden för Södertörns högskola är god kvalitet i forskning och utbildning, aktiv studentmedverkan och en målmedveten utveckling av det interna kvalitetsarbetet.

1996 - 2016

Södertörns högskola firar 20 år

20 år av utbildning, forskning och samverkan.

Nyheter om Södertörns högskola

rss
 • 2017-01-31

  USA:s nya inreseregler skapar problem och barriärer

  Trumpadministrationen är endast några dagar gammal när nya regler för inresande i USA sätts upp. Södertörns högskola konstaterar som så många andra att reglerna skapar stora problem för människor att utöva sina studier eller sitt yrke.

 • 2016-12-16

  Kerstin Cassel utsedd till ny prorektor vid Södertörns högskola

  Högskolestyrelsen har vid sammanträde den 14 december beslutat att utse Kerstin Cassel, docent i arkeologi, till ny prorektor tillika rektors ställföreträdare från och med 1 januari 2017.

 • 2016-12-15

  Regeringen satsar på Södertörns högskola

  Satsningen på att långsiktigt stärka forskning och högre utbildning kommer gynna högskolans möjligheter i det fortsatta arbetet med att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Om högskolan

Högskolan.

Strategier och kvalitet

Södertörns högskola