Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grund + Särskild (Områdesbehörighet 4, undantag ges för Samhällskunskap A).
Eller:
Grundläggande behörighet, Matematik 3b / 3c (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2).

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

 • Stängd...

  Start: HT17100%Dag

  Anmälningskod: SH-44833

 • 2018-03-15

  Start: HT18100%Dag

  Anmälningskod: SH-44808

Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting

Program 180 högskolepoäng

Allt fler människor spelar spel och möjligheten att använda spel inom olika yrkesområden växer. Spelindustrin expanderar samtidigt som spelens kulturella anseende ökar. Spelprogrammet erbjuder branschanpassade kunskaper, färdigheter och kontakter som ger dig möjlighet att arbeta professionellt med spelutveckling, såväl nationellt som internationellt.

Om undervisningen

Undervisningen är i hög grad projektbaserad. Studenterna på de tre inriktningarna läser de flesta kurser tillsammans, men tränar sina inriktningsspecifika kunskaper och färdigheter genom att de intar sina olika roller i spelprojekten. Projekten kommer att spänna över ett brett område för att studenterna ska få kunskap om olika spel och plattformar.

Föreläsningar och handledning kommer att bedrivas i nära samarbete med professionella i spelbranschen och närliggande områden för att ge studenterna verklighetsförankring och inblick i området. Studenterna kommer att läsa artiklar, böcker och göra analyser av spel.

Undervisningen bygger på:

 1. Projekt
 2. Verklighetsförankring
 3. Analys