Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Publicera open access

Att publicera sina verk öppet tillgängligt (Open Access, OA) betyder kortfattat att texten blir fritt tillgänglig via internet så att den kan läsas, laddas ned , skrivas ut och länkas till. Fördelen för dig som författare är att din text blir mer synlig, och har större möjlighet att spridas.

Södertörns högskola har en policy om e-publicering. Högskolan uppmuntrar OA-publicering generellt, och publikationer (inklusive avhandlingar) som ges ut av högskolan ska publiceras elektroniskt. Läser mer om policyn här:  E-publicering vid Södertörns högskola. Rektors beslut.pdf

Vetenskapsrådet har lämnat in förslag på nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information till Utbildningsdepartementet efter rekommendationer från EU-Kommissionen. Hösten 2016 kom forskningspropositionen Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Regeringen är positiv till Vetenskapsrådets förslag, men konstaterar samtidigt att flera utmaningar finns. För vetenskapliga publikationer är Regeringens målbild att alla publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör vara öppet tillgängliga vid publicering. Att deponera en slutgiltig fulltext i DiVA är ett sätt att uppfylla en sådan målbild.

Stora forskningsfinansiärer ställeridag krav på OA-publicering av forskning som finansierats av dem. Exempel på sådana forskningsfinansiärer är Östersjöstiftelsen, Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond.

Det finns flera sätt att publicera sig OA

Publicera direkt öppet tillgängligt (guld OA)

Du kan publicera din text direkt i en OA-tidskrift, eller som en OA-monografi. En samling av OA-tidskrifter hittar du i Directory of Open Access Journals (DOAJ), och exempel på OA-monografier hittar du i Directory of Open Access Books (DOAB). Du står för de eventuella publiceringskostnaderna, vanligtvis i form av en avgift kallad Article Process Charge (APC). Du kan ansöka om bidrag för denna utgift; från högskolans Publikationskommitté eller från din forskningsfinansiär. Det finns även möjlighet att köpa loss din artikel i en tidskrift som kräver prenumeration, då blir just din artikel öppet tillgänglig. Även här finns möjlighet att söka bidrag.

Just nu pågår ett svenskt samarbetsprojekt: Kriterium. Projektet erbjuder en kvalitetsstämpel för OA-böcker som genomgått kollegial granskning (peer review) enligt uppställda krav.

Nya förlag kontaktar ofta forskare med erbjudande om att publicera deras texter öppet tillgängligt mot avgift. För att avgöra kvalitén på förlagen finns följande resurser:

Springer Compact

Springer Compact är en OA-modell som gör det möjligt för dig som forskare att publicera artiklar OA i förlaget Springers tidskrifter, och högskolan betalar avgiften. Modellen, som införs på prov i Sverige under 2016 -2018, har förhandlats fram av Kungliga biblioteket. Avtalet med Springer innebär att kostnaderna för prenumerationer och publiceringsavgifter förs samman för att hitta en ny modell för OA-publicering. När du som forskare accepteras för publicering i en Springer-tidskrift erbjuds du möjligheten att göra din artikel fritt tillgänglig med en Creative Commons-licens (vanligtvis CC-BY). Om du gör det kontaktar Springer biblioteket som verifierar att du är anställd på högskolan. Du kan läsa mer om Springer Compact på Springers egna sidor. Har du frågor, kontakta oss på biblioteket.

Parallellpublicering (grön OA)

Om du väljer att publicera dig i en tidskrift som kräver prenumeration kan du göra din text tillgänglig OA utan extra avgifter, via ett öppet arkiv. Detta kallas parallellpublicering, och utförs på Södertörns högskola i vår publikationsdatabas DiVA. Även antologibidrag och monografier är möjliga att parallellpublicera. Läs mer om parallellpublicering på Södertörns högskola.

Creative Commons licenser

Genom att sätta en Creative Commons licens på din publikation behåller du din upphovsrätt, samtidigt som du tillåter andra att använda ditt arbete. Läs mer om de olika Creative Commons licenserna.

Läs mer

Läs mer om OA på Kungliga bibliotekets sida OpenAccess.se.

Kontakt

Greta Linder
Tel: 08-608 46 53

Jonathan Robson
Publikationskommitténs sekreterare
Tel: 08-608 50 59

E-post: publications@sh.se