Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

MARIS

Grafiskt element för MARIS - Marinarkeologiska forskningsinstitutet Forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola syftar till att bedriva och utveckla marinarkeologisk forskning, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet. MARIS strävar efter att vara samlingspunkt för såväl den nationella som den internationella marinarkeologiska Östersjöforskningen och skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan olika marinarkeologiska aktörer genom bland annat nätverk, seminarier, workshops och konferenser.

MARIS vill bidra till det marinarkeologiska fältets utveckling genom att föra en aktiv teoretisk diskussion i anslutning till inriktningen samt ta initiativ till och stimulera ny marinarkeologisk forskning. En viktig del av detta är bland annat att vara engagerad i mångvetenskapliga samarbeten med andra discipliner, centrumbildningar, näringsliv etc. gällande maritim forskning.

Föreståndare

Johan Rönnby
Professor
Föreståndare
Professor
Föreståndare för MARIS.

Personal

Tomas Englund
Doktorand
BEEGS
Patrik Höglund
Doktorand
Anna Mcwilliams
Fil dr
Nås via mejl anna.mcwilliams@sh.se
Veronica Palm
Doktorand
Johan Rönnby
Professor
Föreståndare
Professor
Föreståndare för MARIS.