Forskning / Projekt

Ships at War - An Archaeological and Historical Study of Early Modern Maritime Battlefields in the Baltic

Early-Modern Maritime Battlefields in the Baltic Ocean Discovery

Foto från dykningIn the summer of 2011, two spectacular new shipwrecks were found in the central Baltic Sea. After years of searching, the well-preserved remains of both "Mars" (1564) and "Svärdet" (1676) were found. Both were large royal naval ships which sank following lengthy battles.

The new finds, along with previously known wrecks in the Baltic Sea, such as "Kraveln" (1525), "Vasa" (1628) and "Kronan" (1676), provide an opportunity for new insights into the formative period of Sweden's history as a strong state and a Baltic Empire. The struggle for military and economic control of the Baltic Sea and the surrounding areas play an important part in this history. The shipwrecks also shed further light on the way this process played out, revealing that ships were not only a principal tool of European state building, but were more generally both a manifestation and agent of social change.

foto från dykningDeep Sea ProductionOngoing documentation of the two newly found wrecks also emphasises the violence and the chaotic onboard environment during battles. The sites, with all their guns and the ships themselves, are well preserved examples of maritime battlefields. This brings up issues related to practical solutions in naval battles, but also the symbolic, mental and psychological aspects of warfare in general and human behaviour in these situations and environments. Our aim is to address general questions about war and the sociology and psychology linked to the battlefield.

The archaeological survey of the above shipwrecks involves several different institutions and companies, with MARIS at Södertörn University as coordinator; these organisations are the Swedish National Defence College, the Maritime Museum, Southampton University, Deep Sea Production, Ocean Discovery, Marin Mätteknik. The project is to be an academic platform for fieldwork, exhibitions and planned international television productions.

The "Ships of War" project has been formulated as a cooperation between the subjects of archaeology and history, with one aim being a joint project in the Historical Studies research area at Södertörn University. However, the ambition is to expand the project and involve other researchers and institutions.

Project coordinator: Professor Johan Rönnby, MARIS, johan.ronnby@sh.se

Current research partners are:

More information

Links to videos from the shipwrecks:

Publikationer

Post-Medieval Archaeology 2017, 51 (2): 309-331.

SUMMARY: The 84-gun ship Riksäpplet was one of the first ships in Sweden built under supervision of the newly recruited English master. In 1676, the ship came adrift, struck a rock and sank. In 2015 a minor field survey of the wreck was undertaken. An inventory of finds recovered from the wreck in various museum collections and in private hands has been compiled and the preserved correspondence from the construction of the ship has been re-examined. This material has provided new insights regarding the peculiarities and special architecture of Riksäpplet.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

In: Ships and Maritime Landscapes. Eelde : Barkhuis.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Ships and Maritime Landscapes. Eelde : Barkhuis.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Under the Sea. Cham : Springer, 2017. 53-63.

This chapter examines the benefits and constraints of collaboration between an archaeological research unit and a commercial company, using as examples joint research conducted by MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörn University) and the Swedish commercial marine survey company MMT. The examples presented here included the detailed reconstruction by remote sensing of deeply submerged shipwrecks and the mapping and discovery of submerged archaeological landscapes and associated artefacts such as fish traps, which can then be examined more closely by archaeological divers. The benefits to archaeologists of collaborating with well-equipped commercial companies are obvious, but the benefits are mutual. The demands of archaeological research can generate new technological solutions that have commercial application, as well as producing results with wider educational and social benefits. Provided that archaeological investigations are embedded in the normal commercial operations of the company, such collaboration can be cost-effective for both parties, and is further enhanced by collaboration with film companies, which generates wider public interest and publicity for all concerned.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Joakim Holmlund

Björn Nilsson

Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Lund : Nordic Academic Press, 2017.

Riksäpplet: Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp handlar om kulturarvsprocesser inom svensk marinarkeologi. Men boken handlar också om ett skeppsvrak som hamnat en hårsmån utanför den stora vedertagna sjökrigshistoriska berättelsen: regalskeppet Riksäpplet.Den 5 juni 1676 slet sig Riksäpplet från förtöjningarna vid Dalarö skans. Skrovet högg i en klippa och sjönk. Förlisningen kom att betraktas som både snöplig och pinsam och har i efterhand kommit att förtigas i historieböckerna. Klippan bär idag namnet Äpplet och vraket har kommit att bli en integrerad och självklar del av landskapet. Som en konsekvens av detta har vraket inte kunnat påträffas och dokumenteras under de sensationella former som gällt för andra välkända skeppsvrak trots att de förlist på mer otillgängliga platser.I boken jämförs hanteringen av Riksäpplets vrak med de mer välkända regalskeppen Kronan och Svärdet, vilka gick under i strid fem dagar före Riksäpplets förlisning. Utifrån jämförelsen diskuterar Eriksson motiv och drivkrafter som legat till grund för studiet av vrak efter svenska örlogsfartyg från stormaktstiden. Riksäpplet har inte kunnat erövra någon framträdande roll i den romantiserande historieskrivning som lyfter fram nationens hjältar och deras stordåd. Boken första hälft syftar till att synliggöra de mekanismer och drivkrafter som ligger bakom att Riksäpplet prioriterats bort till förmån för undersökningar av andra vrak.Bokens andra hälft ägnas åt att fokusera på ett nytt, mer renodlat arkeologiskt perspektiv på skeppet som materiell kultur. Erikssons utgångspunkt är ett till resurserna tämligen begränsat arkeologiskt fältarbete på vrakplatsen som ändå har genererat stora resultat. Han kombinerar detta med en genomgång av de föremål som genom åren har bärgats från vraket och som finns arkiverade i olika museimagasin och hos privata samlare. Tillsammans med bevarad skriftlig korrespondens kring skeppets byggande väcks nya insikter om 1600-talets skeppsbyggeri och hur detta kunde påverkas av den globala politiska maktbalansen över världshaven. Satt i en sådan kontext har Riksäpplet stor potential att visa hur stormaktens militärallianser materialiserades genom skeppens arkitektur.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

International Journal of Nautical Archaeology 2017, 46 (1): 92-107.

Before the Swedish warship Mars exploded and sank in action against a combined Danish and Lübeckian fleet in 1564, it was one of the largest ships in the world. In 2011 the wreck was relocated off the island of Öland in the Baltic Sea. Thanks to the favourable conditions in the brackish water, about two thirds of the hull is preserved on the sea bottom, including the stern with the large sterncastle. The aim of this article is to present initial archaeological observations and results of work since 2011. We briefly describe the historical context and research perspectives regarding this wreck.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Marinarkeologisk tidskrift 2016, 1 : 4-10.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2016

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Västerviks historia. Västervik : Västerviks Museum, 2015. 11-37.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ingvar Sjöblom

Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Gribshunden (1495). Karlskrona : Blekinge museum, 2015. 13-32.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Marinarkeologisk tidskrift 2015, 1 : 23-26.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Finskt museum 2015, 120/122 (2013/2015): 179-189.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Karlskrona : Blekinge museum, 2015. (Blekinge Museum Rapport ; 2015:21)

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ingvar Sjöblom

Johan Rönnby

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

In: Tjop tjop!. Skärhamn : Båtdokgruppen, 2015. 183-204.

The 17th century marks the heyday of the Swedish 'four estates society'. The harmony of the four estates was not to be questioned. People's statuses weredisplayed in a very visible way, by means of clothing, housing and ways of living. The practices of social difference-making was strong. A naval ship was a kind offloating representation of power and the exterior displayed ideological messages.But the ideas of the 'four estates society' were also visible inside the ship. This article discusses the division of space onboard the warship Vasa (1628), and raises the question whether Vasa was representative of a warship in Europe inthe 17th century or not. By using historical sources and archaeological material, as well as paintings and ship models, we can get a better understanding of the interior of early-modern warships. Warships in the 17th century were extremely crowded. Even the officers lived in crowded, shared small spaces. Vasa's overall spatial arrangement was very similar to English, and especially Dutch ships from the 1600s. But there were differences. On a Swedish ship in the first half of the 17th century, the important thing was not to have your own cabin or space. What was thought to be important was that people of the same social level shared space according to their status.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Patrik Höglund


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Huddinge : Södertörns högskola, 2015. (Södertörn arkeologiska rapporter och studier ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2015

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Quest: The Journal of Global Underwater Explorers 2014, 15 (1): -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Quest 2014, 15 (1): 39-43.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

International Journal of Nautical Archaeology 2014, 43 (1): 103-114.

In 2003 a well-preserved shipwreck was found north of Dalarö in the Stockholm archipelago. In 2007 and 2008 the site was surveyed jointly by archaeologists from the Swedish National Maritime Museum, Södertörn University and the University of Southampton. The surface finds were inventoried and drawings produced of the hull structure, which measures 20 m between the posts. This paper presents the results of recording the hull. The original name of the ship, as well as the precise history of its demise, are unknown, but it appears to have been a small man-of-war, built and probably sunk in the late 17th century. It was possibly built in England, or at least in the English fashion of that time.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2014

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Baltic Worlds 2013, 2 : 22-23.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Marinarkeologisk tidskrift 2013, 36 (3): 4-6.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Populär arkeologi 2013, 4 : 14-15.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Huddinge : Arkeologi, Södertörns högskola, 2013.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

-

Marinarkeologisk tidskrift 2013, 3 : 19-25.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Huddinge : Arkeologi, Södertörns högskola, 2013. (Södertörn arkeologiska rapporter och studier ; )

FörfattarePubliceringsårÄmne

Carl During

Johan Rönnby

Niklas Eriksson


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2013

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

SKYLLIS 2012, 12 (2): 142-147.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Patrik Höglund


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Huddinge : Arkeologi, Södertörns högskola, 2012.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Rönnby

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2012

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudierMARIS
Arkeologi

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Status

Pågående

Projektledare

Johan Rönnby
Professor, Professor
Institutionen för historia och samtidsstudier

Personer knutna till projektet

Kekke Stadin
Professor, Professor
Institutionen för historia och samtidsstudier

Patrik Höglund

Mer information

Projektstart: 2013
Projektslut: 2017

Finansiär: Östersjöstiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Ja

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till