Forskning / Projekt

Internationell jämförande studie av modeller för socialt företagande (ICSEM) - Sverige

Med syftet att jämföra olika former av social företagande och dessas institutionalisering samverkar partners från världens olika regioner. I dagsläget delar forskare från över 50 länder i projektet ”International Comparative Social Enterprise Models” (ICSEM).

Projektet initierades och samordnas av professor Jacques Defourny (CES - University of Liege, Belgien) och professor Marthe Nyssens (CIRTES - Catholic University of Louvain, Belgien). Malin Gawell är svensk partner och projektledare för det svenska arbetet.

Läs mer på projektets internationella hemsida. Där finns de första 'ICSEM Working Papers' tillgängliga online. Direktlänk till den första svenska publikationen finns här.

Status

Pågående

Projektledare

Malin Gawell
Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Professor Jacques Defourny, University of Liege, Belgium

Professor Marthe Nyssens, Catholic University of Louvain, Belgium

And other researchers from some 50 countries

Mer information

Projektstart: 2015
Projektslut: 2017

Finansiär: - 

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till