Forskning / Projekt

Att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Stockholm växer så att det knakar och ska bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Staden vill vara hållbar, ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar.

För att skapa ett bra Stockholm för alla startade Södertörns högskola hösten 2016 det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”. Projektet kommer att pågå i tre år och genomförs tillsammans med näringslivet.

Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt skapar förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande.

Konkret handlar det om faktorer som infrastruktur, exempelvis tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet. På forskningsspråk talar man om olika former av kapital: socialt, organisatoriskt, mångfald och rumsligt. I projektet kommer forskarna titta på hur dessa olika former av kapital samverkar, hur man kan omvandla spänningar till kreativa lösningar.Status

Pågående

Projektledare

Apostolis Papakostas
Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Personer knutna till projektet

Ali Hajighasemi
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Besrat Tesfaye
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Dominika Polanska
Projektforskare, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Erik Borg
Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Jonas Lindström
Lektor, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Lisa Kings
Lektor, Fil dr
Institutionen för samhällsvetenskaper

Malin Gawell
Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Martin Korpi
Institutionen för samhällsvetenskaper

Mats Bergman
Professor, Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Oana Mihaescu
Projektforskare
Institutionen för samhällsvetenskaper

Patrik Tingvall
Professor, Professor
Institutionen för samhällsvetenskaper

Sara Ferlander
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Zhanna Kravchenko
Lektor, Docent
Institutionen för samhällsvetenskaper

Tanya Jukkala

Mer information

Projektstart: 2016
Projektslut: 2019

Finansiär: KK-stiftelsen

Projektet har Östersjö- och Östeuropaanknytning: Nej

Information in English

Ämnen som projektet är knutet till

Institution/Centrumbildning som projektet är knutet till

Forskarutbildningsområde som projektet är knutet till