Forskning

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.Litteratur

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Publikationer

Här publiceras löpande publikationer från publikationsdatabasen DiVA.


Nedan listas den 50 senaste publikationerna som registrerats i DiVA, den publikationsdatabas som högskolan använder sig av. Vill du söka bland alla publikationer som är knutna till högskolan? Gå direkt till DiVA

Du kan också gå till fliken för Forskare, Projekt, Ämnen eller Centrumbildningar och där hitta publikationer knutna till respektive enhet.

Publikationer

Huddinge : Södertörns högskola, 2017.

För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att studenter både behöver skriva mycket och få genomtänkt och explicit skrivundervisning för att bli bra på att skriva. Fokus ligger på skrivande och skrivundervisning i humaniora och samhällsvetenskap.Här diskuterar författarna, som alla är verksamma vid Södertörns högskola som lärare och forskare, skrivande och skrivundervisning utifrån sina respektive perspektiv. Boken innehåller både teoretiska skrivdidaktiska resonemang och praktiska exempel på skrivuppgifter och lektionsupplägg.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anna Malmbjer

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Svenska

Forskarutbildningsområde

-

Dagens Nyheter 2017, : -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Marklund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Vem är rädd för Lacan?. Hägersten : Tankekraft, 2017. 135-160.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

In: Foucault och antiken. Hägersten : Tankekraft, 2017. 9-47.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Hägersten : Tankekraft förlag, 2017.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan SehlbergSven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

International Journal of Communication 2017, 11 : 2178-2197.

This article analyzes privacy agreement texts and cookie consent information collected from 60 news sites in three countries (U.S., UK, and Sweden) within the context of paternalism. The goal of this study is to explore how paternalism is present in news media companies’ stated reasons for collecting behavioral data. Twenty-five categories of reasons were identified and divided into six categories: personalization and enhanced user experience, delivery and maintenance of services, internal and corporate use of data, legal reasons, communication with the user, and third-party use of data. The analysis shows that the reasons can be formulated in both paternalistic and nonpaternalistic ways, and that the market-driven logic of Web analytics seems to collide with ethics in a journalistic context.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ester Appelgren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Journalistik

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 179-235.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Carl Cederberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Praktisk kunskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 133-151.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Anne Kaun

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 153-177.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Katarina Macleod

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Konstvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 93-132.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Roman Horbyk

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 1-34.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Fornäs

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Europe Faces Europe. Bristol : Intellect Ltd., 2017. 179-235.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Fornäs

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Rossijskaja istorija 2017, 1 : 148-156.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Renat Bekkin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Social Identities 2017, : 1-14.

Whereas migration research has been heavily influenced by the individualization paradigm, studies on return migration have been more inspired by theories on attachment and belonging. It is common for this kind of research to assert that the main motivations for returning are social contacts and a homing desire. Although this article does not question the importance of such motivations for some, it does argue that return migration needs to be more problematized, not least by studying people who have decided not to return. Based on interviews with highly skilled Estonians, this article suggests that return decisions are influenced by three types of comparisons: social, temporal, and intra-subjective. The first two comparisons have been discussed to some degree in migration literature; however, a focus on intra-subjective comparisons – in which people compare different parts of their identity in order to decide on a potential return – has been scarce. This article suggests that, in line with the individualization of social relationships, but also with the introduction of a new EU mobility space, it is the latter type of comparison that is becoming increasingly widespread.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Maarja Saar

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

Politik, ekonomi och samhällets organisering

In: Det digitala kalifatet. Stockholm : FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, 2017. 22-37.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Svensson

Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

YMER 2017, 136 (2016): 51-78.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Marcus BoxTommy Larsson Segerlind

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

ENTER forumSamhällsvetenskaper
Företagsekonomi

Forskarutbildningsområde

-

År 1804 formulerade tsar Alexander I:s regering nya riktlinjer för rysk migrationspolitik. Invandrare från de krigshärjade tyska länderna skulle värvas till kolonisering av stäppen norr om Svarta havet i en omfattande kampanj orkestrerad av den ryska staten. Dessa nykomlingar, som av myndigheterna kategoriserades som “tyska kolonister,” etablerade kolonier i hela regionen inom ett par årtionden. Boken presenterar den första studien av hur äktenskap och hushållsformering användes som instrument i den ryska koloniseringspolitiken i området, och hur dessa faktorer primärt styrdes av koloniseringens socioekonomiska rationalitet. Stabila hushåll och jordbruk som genererade avkastning eftersträvades in i det längsta. Ibland ledde detta till konflikter mellan den sekulära och den andliga makten om tolkningsföreträde rörande äktenskapets upplösning och ingående. Genom analys av både normer och praxis blottläggs samspelet mellan kolonisering som politik, och kolonisering som en imperiesituation, där äktenskapet och hushållet omförhandlades i skärningspunkten mellan myndigheter, kyrkosamfund, lokalsamhälle och enskilda. Studien visar att den ryska centralmakten och dess regionala representanter saknade verktyg för att utöva den effektiva kontroll som eftersträvades över kolonistäktenskap och hushållsformering på lokal nivå. Denna slutsats stöds genom att ett antal strategier och handlingsmönster som utmanade och bidrog till att omförhandla äktenskapsregimen i regionen identifieras och diskuteras.  

FörfattarePubliceringsårÄmne

Per Bolin

Julia Malitska

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESHistoria och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Den samtida samhälls- och forskningsdebatt, där de allt mer populära teknologierna för life-logging ofta framställs som farliga, vidgas och utvecklas i denna bok genom ett särskiljande av automatiska och manuella tekniker för life-loggning. Eftersom nya definitioner av life-loggning i stor utsträckning har exkluderat manuella tekniker och fokuserat på egenmätning som inte kräver så mycket av användaren, såsom GoogleGlass, innehåller avhandlingen också ett teoretisk utforskande av begreppet lifestowing. Genom omfattande etymologisk forskning definieras life-stowing i avhandlingen som en manuell och ansträngande praktik utförd av life-stowers, personer som vigt sina liv åt att samla och spara bitar av verkligenheten enligt fördefinierade ramar. I den historiska översikten introduceras två typer av life-stowers, den Apollonianska och den Dionysiska. Slutligen, för att förstå det framtida mottagandet av life-stowing i relation till digitala medier, presenteras författarens egna life stowingprojekt för en mindre publik.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Stina Bengtson

Alberto Frigo

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Stockholm : Faethon, 2017.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Det serotonerga systemet är i stort sett identiskt hos människor och övriga vertebrater. Serotonin är inblandat i ett stort antal kroppsliga funktioner, bland annat stressreaktioner, reglering av födobeteende och aggression. Vidare är serotonin med och reglerar nervsystemets tillväxt under embryonalutvecklingen. Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är en grupp antidepressiva och lugnande läkemedel vars användning har ökat snabbt på senare år då de är effektiva och har få allvarliga bieffekter. SSRI verkar på det serotonerga systemet, genom att blockera återupptaget av serotonin i den presynaptiska nervänden. SSRI har tilldragit sig en viss uppmärksamhet som potentiella miljöhot då de visats kunna påverka ekologiskt relevanta beteenden hos fisk och andra akvatiska organismer vid relativt låga koncentrationer i miljön samtidigt som de bryts ned dåligt i avloppsreningsverk. Avhandlingen fokuserar på ekologiskt relevanta beteendeeffekter av SSRI på fisk, med storspigg (Gasterosteus aculeatus) och zebrafisk (Danio rerio) som modellorganismer. Citalopram har använts som försökssubstans då det anses vara den SSRI som har minst antal sidoeffekter på till exempel det dopaminerga systemet. Citalopram förekommer i utloppsvatten från reningsverk i alla industrialiserade länder och har även hittats i abborre i Östersjön.Effekter av exponering för SSRI har påvisats med hjälp av olika beteendetest. Skototaxi-test och novel tank diving test mäter stressresponsen genom att kvantifiera preferensen för närhet till botten och mörka omgivningar. Ätbeteende har mätts som antal utfall mot en matbit under en given tidsperiod och aggression har mätts genom att räkna antal bett mot en spegel. Anxiolytiska effekter undersöktes vid koncentrationer på 0,1 µg/l, 15 µg/l och 1,5 µg/l. Effekter på ätbeteende undersöktes vid 0,15 µg/l och 1,5 µg/l. Eftersom serotonin är inblandat i embryonalutvecklingen testades de beteendemässiga effekterna av exponering för 1,5 µg/l under utvecklingen. Då citalopram sällan förekommer ensamt i miljön testades ett cocktailscenario där zebrafisk samtidigt exponerades för citalopram och den anxiogena substansen 17α-etinylestradiol (EE2).Citalopram befanns ha anxiolytisk verkan på storspigg samt undertrycka ätbeteendet. Effekter på ätbeteendet uppstod inom en vecka efter exponering och vid den minsta testade dosen vilken var 0,15 µg/l. Storspigg som exponerats under embryonalutvecklingen var mer aggressiva, hade lägre lokomotoraktivitetoch gjorde fler utfall mot mat då de testades 100 dagar efter att exponeringen avslutats. Samtidigt exponering för citalopram och den anxiogena substansen 17α-etinylestradiol (EE2) gav tvetydiga resultat. Citalopram ensamt hade ingen signifikant påverkan på beteendet i detta försök. I skototaxitestet motverkade citalopram den anxiogena effekten av EE2 medan det förstärkte den anxiogena effekten i novel tank. Sammanfattningsvis har citalopram effekter på ekologiskt relevanta beteenden hos fisk i koncentrationer som förekommer i ytvatten. Det har också permanenta effekter på beteende om exponeringen sker under embryonalutvecklingen. Dessa resultat gör det sannolikt att citalopram och andra SSRI har ekologiska effekter i påverkade vattendrag.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Håkan Olsén

Martin Kellner

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Critical Multilingualism Studies 2017, 5 (1): 208-235.

The article proposes a new multimodal approach to literary multilingualism, with special attention devoted to how readers with different language skills partake in making literary multilingualism happen. It presents a critical assessment of previous scholarship on literary multilingualism, which we claim is characterized by monolingual assumptions and a problematic division between mono- and multilingual literature. As a continuation of the theoretical argument, multimodal readings of three contemporary poets Cia Rinne, Caroline Bergvall and Ralf Andtbacka are presented. Instances of contemporary multilingual poetry, the article concludes, can help us to critically scrutinize notions of clear-cut linguistic borders, as well as to study the intricate dynamics between the acoustic and visual aspects of literary multilingualism. 

FörfattarePubliceringsårÄmne

Julia Tidigs

Markus Huss

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Litteraturvetenskap

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

Aiolos 2017, 56 : 35-46.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Medicina (Kaunas) 2017, : -.

Previous research has highlighted the role of self-rated health (SRH) as an important predictor of mortality. With substantial ethnic differences in SRH and mortality reported in Estonia, this study aims to examine the ethnic variation in SRH–mortality association in this setting. Materials and methods The baseline data come from nationally representative 1996 Estonian Health Interview Survey. Individual records of 3983 respondents in the 25–79 age group were linked with mortality data with 17 years follow-up time. The association between SRH and all-cause mortality was analysed using the Cox regression for two ethnic groups and separately for men and women. Results Among ethnic Estonians, both men and women with bad or very bad SRH had about 60% higher mortality compared to those with good or very good SRH even after adjustment for age, socioeconomic and health-related variables. In contrast, SRH did not predict mortality among non-Estonian men and women. A strong and universal inverse association with mortality was found for personal income. Education (among men) and occupation (among women) predicted mortality only among non-Estonians, whereas ever smoking was associated with mortality in Estonian men and women. Overweight women had lower mortality risk compared to women in normal weight category. Conclusions We found considerable ethnic variation in SRH–mortality association and in socioeconomic predictors of mortality. Further research, preferably focusing on cause-specific mortality and reporting heterogeneity of SRH could potentially shed further light on ethnic differences in SRH–mortality association in Estonia and more generally on socioeconomic inequalities in mortality in Eastern Europe.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Mall Leinsalu

Rainer Reile


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Discourse, Context & Media 2017, : -.

This article is an investigation of the use of English-language swear words by Swedish, non-native speaker PewDiePie in the context of self-recorded, Let’s Play horror videos uploaded to the video-sharing website, YouTube. Situating PewDiePie within the greater media landscape to establish both his success and notoriety, this article addresses the local interpretation of the globalization of English and the use of English swear words in Swedish media. The practice of swearing in the gaming context is discussed, and swearing instances in a selection of three of PewDiePie’s horror game videos are analyzed. The article puts forth the argument that the use of English swear words contributes to the performance of PewDiePie as a specific, online persona, one that is both in line with the context of video gaming and conducive to a para-social relationship, allowing PewDiePie to achieve the overall goals of communicating with his viewers as peers and reducing the social distance between them. The article concludes that PewDiePie’s practice of social swearing not only simulates casual conversation between friends, but actively reduces social distance, creates the illusion of intimacy, and contributes to his unprecedented success on YouTube.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Kristy Beers Fägersten

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Engelska

Forskarutbildningsområde

-

Bristol : Intellect Ltd., 2017.

Europe Faces Europe examines Eastern European perspectives on European identity. The contributors to this volume map narratives of Europe rooted in Eastern Europe, examining their relationship to philosophy, journalism, social movements, literary texts, visual art, and popular music. Moving the debate and research on European identity beyond the geographical power center, the essays explore how Europeanness is conceived of in the dynamic region of Eastern Europe. Offering a fresh take on European identity, Europe Faces Europe comes at an important time, when Eastern Europe and European identity are in an important and vibrant phase of transition.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Johan Fornäs

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

In: Biological Oceanography of the Baltic Sea. : Springer Netherlands, 2017. 23-84.

"Why is the Baltic Sea so special to live in", is the main question the authors here give several arguments or answers for. Geographical position, geological development, hydrographical features, climate and physical drivers together create the Baltic Sea environment. The Baltic Sea water is brackish and characterized by pronounced salinity gradients, both in horizontal and vertical directions, because of the large volume of freshwater runoff from over 100 rivers, which mixes with the saline water from the Kattegat that enters the Baltic Sea via narrow shallow straits. Being a semi-enclosed continental sea with a large drainage area compared to its water volume , the Baltic Sea ecosystem is heavily impacted by the surrounding landmasses. The water residence time in the Baltic Sea is long (30–40 years), and therefore discharged nutrients and toxic compounds circulate within the sea for a long time, which contributes to its vulnerability to eutrophication and chemical contamination by hazardous substances. The Baltic Sea Area is geologically young and the Baltic Sea ecosystem is extremely young in an evolutionary perspective. Only few macroscopic species are fully adapted to its low-salinity environment. In an ecosystem-wide perspective, the large-scale Baltic Sea gradient is the principal ecological characteristic of the Baltic Sea.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Pauline Snoeijs-Leijonmalm

Elinor Andren

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. (International Policy Analysis ; February 2017)

FörfattarePubliceringsårÄmne
Jenny Berglund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Frontiers in Behavioral Neuroscience 2017, 11 : -.

The synthetic estrogen 17α-ethinylestradiol (EE2) is an endocrine disrupting compound of concern due to its persistence and widespread presence in the aquatic environment. Effects of developmental exposure to low concentrations of EE2 in fish on reproduction and behavior not only persisted to adulthood, but have also been observed to be transmitted to several generations of unexposed progeny. To investigate the possible biological mechanisms of the persistent anxiogenic phenotype, we exposed zebrafish embryos for 80 days post fertilization to 0, 3 and 10 ng/L EE2 (measured concentrations 2.14 and 7.34 ng/L). After discontinued exposure, the animals were allowed to recover for 120 days in clean water. Adult males and females were later tested for changes in stress response and shoal cohesion, and whole-brain gene expression was analyzed with RNA sequencing. The results show increased anxiety in the novel tank and scototaxis tests, and increased shoal cohesion in fish exposed during development to EE2. RNA sequencing revealed 34 coding genes differentially expressed in male brains and 62 in female brains as a result of EE2 exposure. Several differences were observed between males and females in differential gene expression, with only one gene, sv2b, coding for a synaptic vesicle protein, that was affected by EE2 in both sexes. Functional analyses showed that in female brains, EE2 had significant effects on pathways connected to the circadian rhythm, cytoskeleton and motor proteins and synaptic proteins. A large number of non-coding sequences including 19 novel miRNAs were also differentially expressed in the female brain. The largest treatment effect in male brains was observed in pathways related to cholesterol biosynthesis and synaptic proteins. Circadian rhythm and cholesterol biosynthesis, previously implicated in anxiety behavior, might represent possible candidate pathways connecting the transcriptome changes to the alterations to behavior. Further the observed alteration in expression of genes involved in synaptogenesis and synaptic function may be important for the developmental modulations resulting in an anxiety phenotype. This study represents an initial survey of the fish brain transcriptome by RNA sequencing after long-term recovery from developmental exposure to an estrogenic compound.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Thomas Källman

Inger Porsch-Hällström

Kristina Volkova

Nasim Reyhanian Caspillo

Patrik DinnétzTove Porseryd

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
BiologiMiljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Denna avhandling belyser fenomenologins fenomenbegrepp genom en tolkning av dess i förhållande till framträdelsen negativa innebörd i Martin Heideggers, Jan Patočkas och Eugen Finks filosofiska författarskap. Fenomenets negativitet tematiseras i termer av ett berövande och en förlust av fenomenet. Förståelsen av detta fördjupas stegvis, och leder fram till en beskrivning av fenomenets framträdande som en sublim tilldragelse. Denna tilldragelse exponerar existensen inför en frånvaro av mening. En formulering av frånvaron ifråga som en dynamisk rörelse av existensen öppnar för ett nytt perspektiv på vad det innebär att bedriva fenomenologi: fenomenologiskt tänkande börjar inte med framträdelsens omedelbara givenhet, utan genom erfarenheten av en förlust av fenomenet som skakar om den givna meningen.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Marcia Sá Cavalcante Schuback

Krystof Kasprzak

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESKultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

Kritisk kulturteori

In: Utbildningens revolutioner. Uppsala : Uppsala Studies of History and Education (SHED), 2017. 249-266.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Andreas Åkerlund

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Historia

Forskarutbildningsområde

Historiska studier

Dagens nyheter 2017, 30 april : A2-.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Simon Sorgenfrei

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Historia och samtidsstudier
Religionsvetenskap

Forskarutbildningsområde

-

Oxford Bulletin of Economics and Statistics 2017, : -.

We study the effect of the degree of exclusivity for the lowest bidder on the average price of generic pharmaceuticals in the short and long terms. Our results indicate that a 1-percentage-point gain in market share of the lowest bidder reduces average costs by 0.2% in the short term and 0.8% in the long term, but also reduces the number of firms by 1%. We find that reducing the number of firms has a strong positive (and hence counteracting) effect on average prices, a 1% reduction raising prices by approximately 1%.

FörfattarePubliceringsårÄmne

D. Granlund

Mats Bergman

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Sociologisk forskning 2017, 54 (1-2): 91-110.

The ”stranger” among Swedish ”Homo Academicvs”This paper is about individuals with immigrant background among the Swedish academic elite, i.e. those who have a PhD and work at Swedish universities. The aim of the study is to understand how factors other than academic qualifications, such as gender and a migrant background, may impact on the individual's ability to get a job and pursue a successful career in Swedish higher education. The data used for this study is obtained from the Longitudinal Database of Education, Income and Occupation (LISA) administered by Statistics Sweden. When compared to the reference group (individuals born in Sweden with at least one Swedish-born parent), the results show that given the same work experience individuals born in Eastern Europe, Asia, Africa and South America are more likely to be unemployed. Among those who have a job, those with immigrant background have lower income (lower position) than the reference group.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Alireza Behtoui

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Acta Mechanica 2017, 228 (3): 1135-1151.

The effect of gasification on the dynamics and kinematics of immersed spherical and non-spherical solid particles have been investigated using the three-dimensional lattice Boltzmann method. The gasification was performed by applying mass injection on particle surface for three cases: flow passing by a fixed sphere, rotating ellipsoid in simple shear flow, and a settling single sphere in a rectangular domain. In addition, we have compared the accuracy of employing two different fluid-solid interaction methods for the particle boundary. The validity of the gasification model was studied by comparing computed the mass flux from the simulation and the calculated value on the surface of the particle. The result was used to select a suitable boundary method in the simulations combined with gasification. Moreover, the reduction effect of the ejected mass flux on the drag coefficient of the fixed sphere have been validated against previous studies. In the case of rotating ellipsoid in simple shear flow with mass injection, a decrease on the rate of rotation was observed. The terminal (maximum) velocity of the settling sphere was increased by increasing the ratio of radial flux from the particle boundary.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Z. Moradi Nour

Gustav Amberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

Physical Review Fluids 2017, 2 (3): -.

A droplet that impacts onto a solid substrate deforms in a complex dynamics. To extract the principal mechanisms that dominate this dynamics, we deploy numerical simulations based on the phase field method. Direct comparison with experiments suggests that a dissipation local to the contact line limits the droplet spreading dynamics and its scaled maximum spreading radius beta(max). By assuming linear response through a drag force at the contact line, our simulations rationalize experimental observations for droplet impact on both smooth and rough substrates, measured through a single contact line friction parameter mu(f). Moreover, our analysis shows that dissipation at the contact line can limit the dynamics and we describe beta(max) by the scaling law beta(max) similar to (Re mu(l)/mu(f))(1/2) that is a function of the droplet viscosity (mu(l)) and its Reynolds number (Re).

FörfattarePubliceringsårÄmne

Yuli Wang

Gustav Amberg

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

-

-


Forskarutbildningsområde

-

In: The End of the World. London : Rowman & Littlefield International, 2017. 37-52.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Sven-Olov Wallenstein

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Computers in human behavior 2017, 74 : 277-285.

Politicians’ clear separation between their professional and private lives has been challenged by a growing need to be seen as personable, especially on social media where this is the norm. Little, however, is known about the effect on a political party when its politicians reveal aspects of their private lives on social media. The present study addresses this question. Through the lens of self-presentation theory, we are the first to test the effect of a balanced presentation strategy on Twitter (i.e., tweets that involve both professional and private aspects of their lives) as opposed to a strictly professional one. A longitudinal design was adopted with 265 Twitter users as participants. The results showed that a balanced strategy increased both interest in the politician’s party and intention to vote for that party, irrespective of a user’s political interest, social media usage intensity, or age, or the gender of either the user or the communicating politician. Furthermore, liking the tweets emerged as a crucial mediator. This study contributes valuable knowledge on self-presentation strategies of politicians specifically, and more broadly regarding self-presentation in the face of context collapse. However we call for future research to validate our experimental findings in a real-life setting. Implications are provided for political parties and others.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Jonas Colliander

Jenny Madestam

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

FörvaltningsakademinSamhällsvetenskaper

-


Forskarutbildningsområde

-

Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur 2017, 58-59 : 61-62.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Hans Ruin

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Kultur och lärande
Filosofi

Forskarutbildningsområde

-

Förvaltningen av nationalparkerna in vid gränsen mellan Polen och Slovakien i Karpaterna är framför allt inriktad mot att uppnå balans mellan bevarande av biologisk mångfald och social välfärd. Polen och Slovakien har under de senaste 25 åren genomgått en snabb förändring från socialistiska regimer till liberala demokratier, vilket har inneburit genomgripande politiska, sociala och ekonomiska förändringar. Medlemskapet i EU innebar ytterligare förändringar, som till exempel integrering av naturvårdsarbete och socioekonomisk utveckling, liksom främjande av inkluderande, transparent och deltagarinriktat beslutsfattande. Därmed bygger den moderna beslutsprocessen inte längre på den tidigare hierarkiska strukturen, utan har nu fått en aningen diffus karaktär, innefattande mängd olika aktörer som interagerar i såväl horisontella som vertikala beslutsprocesser.I denna avhandling utforskas nyckelutmaningar och möjligheter för beslutsfattande och implementering av naturvårdsarbete på lokal nivå, relaterade till de post-socialistiska arven och medlemskapet i EU. Multi-level governance (politiskt beslutsfattande på flera nivåer), Europeanization (europeisering) och post-socialistiska studier används som teoretiska verktyg för analysen av fyra gränsöverskridande nationalparker: Pieninsky, som innefattar såväl polska som slovakiska områden, Bieszczady (Polen) och Poloniny (Slovakien).Studien visar att det tidiga inrättandet av naturskydd i nationalparkerna hindrade exploatering och möjliggjorde bevarandet av värdefulla naturområden, vilka idag är högt värderade utifrån ett europeiskt perspektiv. Reglerna för detta naturskydd har dock skapat begränsningar för hur områdena kan användas för, till exempel, agrara verksamheter och turism.De mer övergripande landsbygdsutvecklingsmöjligheterna beror av lokala, nationella och globala faktorer som exempelvis den lokala ekonomins struktur, tillgång på arbetstillfällen, hur naturskydd prioriteras i nationellt beslutsfattande, intresse för investeringar i området och urbaniseringsprocesser. Medlemskapet i EU har medfört utökade möjligheter för finansiering av naturskydd och landsbygdsutveckling. Samtidigt har medlemskapet för dessa länder lett till ökade förväntningar på politiskt deltagande och nya utmaningar vad gäller transparens i beslutsfattande och inkluderande beslutsprocesser. Vidare har informella beslutsvägar i lokalt beslutsfattande och lågt förtroende för statliga myndigheter lett till ytterligare utmaningar i deltagandeprocesser. Möjligheter för lokala aktörer att kunna kommunicera och påverka beslut på högre nivåer har förblivit begränsade och är ännu inte tydligt institutionaliserade, samtidigt som det moderna, interaktiva beslutsfattandet på flera nivåer indirekt formar lokala processer genom att definiera legala och politiska ramverk inom vilka förvaltningsbeslut fattas.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Björn Hassler

Natalya Yakusheva

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

In: The Barents and the Baltic Sea region. Rovaniemi : Historical Association of Northern Finland, 2017. 143-168.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Thomas Lundén

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

CBEES

-


Forskarutbildningsområde

-

Unasylva 2017, 68 (249): 45-52.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Natalya Yakusheva

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

CBEESNaturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

BMC Urology 2017, 17 (1): -.

BACKGROUND: Urinary incontinence (UI) is associated with worse health among older adults. Little is known however, about its relation with loneliness or the role of mental health in this association. This study examined these factors among older adults in Ireland.METHODS: Data were analyzed from 6903 community-dwelling adults aged ≥ 50 collected in the first wave of The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) in 2009-11. Information was obtained on the self-reported occurrence (yes/no) and severity (frequency/activity limitations) of UI in the past 12 months. Loneliness was measured using the UCLA Loneliness Scale short form. Information was also obtained on depression (CES-D), anxiety (HADS-A) and other sociodemographic variables. Logistic regression analysis was used to examine the association between variables.RESULTS: In a model adjusted for all potential confounders except mental disorders, compared to no UI, any UI was associated with significantly higher odds for loneliness (odds ratio: 1.51). When depression was included in the analysis, the association was attenuated and became non-significant while the inclusion of anxiety had a much smaller effect. Similarly, although frequency of UI and activity limitations due to UI were both significantly associated with loneliness prior to adjustment for mental disorders, neither association remained significant after adjustment for both depression and anxiety.CONCLUSION: UI is associated with higher odds for loneliness among older community-dwelling adults but this association is largely explained by comorbid mental health problems, in particular, depression.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Ziggi Ivan Santini

Andrew Stickley


Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

SCOHOSTSamhällsvetenskaper
Sociologi

Forskarutbildningsområde

-

Marine Drugs 2017, 15 (4): -.

The goal of this work was to identify sequences encoding monooxygenase biocatalysts with novel features by in silico mining an assembled metagenomic dataset of polar and subpolar marine sediments. The targeted enzyme sequences were Baeyer-Villiger and bacterial cytochrome P450 monooxygenases (CYP153). These enzymes have wide-ranging applications, from the synthesis of steroids, antibiotics, mycotoxins and pheromones to the synthesis of monomers for polymerization and anticancer precursors, due to their extraordinary enantio-, regio-, and chemo- selectivity that are valuable features for organic synthesis. Phylogenetic analyses were used to select the most divergent sequences affiliated to these enzyme families among the 264 putative monooxygenases recovered from the ~14 million protein-coding sequences in the assembled metagenome dataset. Three-dimensional structure modeling and docking analysis suggested features useful in biotechnological applications in five metagenomic sequences, such as wide substrate range, novel substrate specificity or regioselectivity. Further analysis revealed structural features associated with psychrophilic enzymes, such as broader substrate accessibility, larger catalytic pockets or low domain interactions, suggesting that they could be applied in biooxidations at room or low temperatures, saving costs inherent to energy consumption. This work allowed the identification of putative enzyme candidates with promising features from metagenomes, providing a suitable starting point for further developments.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Matías A Musumeci

Janet K. Jansson

Sara Sjöling

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

Journal of political ecology 2017, 24 : 667-691.

El pastoreo de renos es una estrategia de sustento profundamente arraigada en la tradición cultural del pueblo sami. Este artículo explora las implicancias de dos enfoques teóricos y metodológicos, para comprender las complejas relaciones socio-ambientales de esta actividad socioeconómica en el sub-ártico de Suecia. Basados en un trabajo de campo conjunto, dos equipos - uno que se alinea con la ecología política (PE) y el otro con los sistemas socio-ecológicos (SES) - realizan un estudio comparativo, con el doble propósito de: 1) describir la situación actual del pastoreo de renos, explorando como se interpretan los mismos datos empíricos desde ambos enfoques (PE y SES); 2) presentar una comparación analítica de los supuestos ontológicos y epistemológicos de este trabajo, infiriendo también diferentes cursos de acción para fomentar el cambio hacia un pastoreo de renos más sustentable. Los informantes clave de cuatro comunidades sami de la región de Kiruna expresaron su firme respaldo a la continuación del pastoreo de renos como práctica cultural y económica. Sus preocupaciones sobre la situación actual se centraron en los impactos negativos acumulados de la minería, la silvicultura y el turismo sobre esta actividad socioeconómica ancestral. Los investigadores de PE y SES ofrecieron diferentes interpretaciones de los aspectos clave de la situación del pastoreo de renos; a saber: la naturaleza y la escala del sistema; el papel omnipresente de los conflictos; y las conceptualizaciones de las respuestas a las cambiantes condiciones socio-ambientales. Debido a estas disparidades, los análisis de PE y SES tienen implicaciones sociopolíticas radicalmente divergentes sobre lo que se debería hacer para remediar la actual situación del pastoreo de renos del pueblo sami.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Gloria Gallardo-Fernandez

Fred Saunders

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Naturvetenskap, miljö och teknik
Miljövetenskap

Forskarutbildningsområde

Miljövetenskapliga studier

In: Handbook of Sustainability Science and Research. : Springer, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Environmental Challenges in the Baltic Region. London : Palgrave Macmillan, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne

Sirje Pädam

Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

In: Environmental Challenges in the Baltic Sea Region. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2017. -.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Ja
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

London : Palgrave Macmillan, 2017.

FörfattarePubliceringsårÄmne
Ranjula Bali Swain

Östersjö- och Östeuropaanknytning

Nej
2017

Institution/Centrumbildning

Samhällsvetenskaper
Nationalekonomi

Forskarutbildningsområde

-

Publiceringsår

Östersjö- och Östeuropaanknytning