Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Förvaltningsakademin

Grafiskt element för FörvaltningsakademinFörvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Vårt uppdrag är att

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan 

Förvaltningspolitiska seminariet

En viktig uppgift för Förvaltningsakademin är att utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan. Under 2019 kommer Förvaltningsakademin att fortsätta den öppna seminarieserien med rubriken ”Förvaltningspolitiska seminariet”.

Vid sammankomsterna diskuteras aktuella frågor om förvaltning och förvaltningspolitik, med inledningar av inbjudna gäster, såväl förvaltningsforskare som förvaltningspraktiker. Seminarieansvarig är Rune Premfors (rune.premfors@sh.se) och Marja Lemne (marja.lemne@sh.se), som gärna tar emot synpunkter och svarar på frågor om innehållet i seminarieprogrammet. För praktiska frågor kontakta Förvaltningsakademin (forvaltningsakademin@sh.se).Seminariet sammanträder omkring var tredje vecka, på torsdagar kl 13-14.30,i lokaler på Södertörns högskola. 

 

Torsd 17.1, kl 13-14.30 Vad händer i själva verket? Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991 - 2014. Fil dr Eva Maria Magnusson, Uppsala Universitet, presenterar och diskuterar sin avhandling i företagsekonomi, försvarad i juni 2018. Lokal: MA331


Torsd 7.2, kl 13-14.30 Statens styrning av kommuner och landsting – vad händer? Fil dr Peter Ehn, projektledare, presenterar Statskontorets arbete med ett regeringsuppdrag om utvecklingen av den statliga styrningen av primärkommuner och landsting. (En rapport ska avlämnas den 1 februari 2019.) Lokal: ME452

Torsd 21.2, kl 13-14.30 Perspektiv på granskning inom offentlig sektor – med äldrevården som exempel. Prof Anders Hanberger, Centrum för Utvärderingsforskning, Umeå Universitet, inleder om den nya bok han redigerat tillsammans med prof Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan i Göteborg (Gleerups 2018). Lokal: MB503

Månd 4.3, kl 13-14.30 (Obs dagen!) Demokratins väktare eller mångfaldsskeptiker? Polisstudenters attityder och möjligheten att påverka desamma. Docent Jenny Madestam, Förvaltningsakademin. Lokal: MB503

Torsd 21.3, kl 13-14.30 Samverkan inom välfärdssektorn: evidens, expertis och ”annan” kunskap. Fil dr Josef Chaib, Malmö universitet, presenterar och diskuterar sin avhandling i statsvetenskap, Evidence, Expertise and ”Other” Knowledge. Governing Welfare Collaboration, försvarad i oktober 2018. Lokal: MB503

Torsd 4.4, kl 13-14.30 Den okända Riksdagsförvaltningen – vad gör den och hur särpräglad är den? Riksdagsdirektör Ingvar Mattson. Lokal: MB503

Torsd 9.5, kl 13-14.30 Att främja en god förvaltningskultur. Kristina Althoff, enhetschef God förvaltningskultur och Nätverket mot korruption, Statskontoret. Lokal: MB505

[Torsd 23.5, kl 13-14.30 Ämne/inledare ej bestämt. Lokal: MB505]

Allmänt

Seminarierna är öppna för alla som vill delta och avsikten är att fortsätta seminarieserien under hela vårterminen med preliminära sammankomster var tredje torsdag.

Normalt kommer det till varje seminarium att finnas ett skriftligt underlag som kan laddas ner via denna sida.

Alla seminarier kommer att hållas på Södertörns högskola och annonseras på denna sida samt i högskolans kalendarium.