Om Södertörns högskola / Personal

Dominika Polanska

Dominika Polanska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

Forskningsemat Samhället och det politiska

Kontaktuppgifter

Dominika Polanska
Projektforskare
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg

I avhandlingen som publicerades 2011 (The emergence of enclaves of wealth and poverty, Stockholms universitet) undersöker jag segregationsprocesser som sedan kommunismens fall tagit fart i Polen. Fokus ligger på inhägnade bostadsformer och deras uppkomst och ökande popularitet.

Mellan 2012 och 2014 arbetade jag som postdoktor på CBEES (Temat Samhället och det politiska) med forskning som kretsar kring det civila samhället i Polen och de rörelser och mobiliseringar som finns kring boende- och bostadsfrågor. I min forskning har jag flätat samman urbanforskning och socialrörelseforkning genom att studera sociala rörelser i det urbana. Jag är särskilt intresserad av hyresgästsrörelsen och andra vänsterorienterade rörelser, av mer radikal eller informell natur, i den post-socialistiska kontexten. 

Fram till 2014 var jag även knuten till Göteborgs Universitet där jag forskat i projektet "Institutionella begränsningar och kreativa lösningar" (http://civilsocietyinpoland.blogspot.se/) under ledning av Kerstin Jacobsson. 

Från 2015 leder jag mitt eget forskningsprojekt vid Södertörns högskola, finansierat av Östersjöstiftelsen med titeln "Challenging the myths of weak civil society in post-socialist settings: Unexpected alliances and mobilizations in the field of housing activism in Poland". 

Sedan 2015 är jag knuten till Institutet för Bostadsforskning (IBF) vid Uppsala universitet.