Om Södertörns högskola / Personal

Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

Ämnessamordnare arkivvetenskap

Kontaktuppgifter

Rikard Friberg von Sydow
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 18
F 904 F-huset

Mer om Rikard Friberg von Sydow

Organisationstillhörighet