Om Södertörns högskola / Personal

Sara Ferlander

Kontaktuppgifter

Sara Ferlander
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 52
Fax: 08-608 40 30
ME 222 Moas Båge

Jag är docent och lektor i sociologi. Sedan 2002 är jag anställd på Södertörns högskola och arbetar som forskare och lärare i sociologi. Som forskare är jag knuten till Reinvent - Att återskapa förorten i fragmenterade landskap och The Stockholm Centre on Health and Social Change (SCOHOST). För mer information, se länkar till "min blogg" och "min webbsida".  

Min undervisning består främst av undervisning i vetenskaplig metod, både kvalitativ och kvantitativ metod, samt handledning av uppsatser och doktoranders avhandlingsarbeten. För närvarande ansvarar jag för och undervisar på följande kurser: 1) Samhällsvetenskapliga metoder, Sociologi A och Socialt arbete med storstadsprofil, 2) masterkursen Hälsa och social förändring samt 3) masteruppsatskursen i sociologi.

Min forskning handlar om sambandet mellan olika former av sociala relationer och hälsa. Detta studerar jag såväl i Östeuropa som i Stockholms södra förorter. Jag har publicerat artiklar i tidskrifter såsom ACTA Sociologica, Social Science & Medicine och Sotsiologicheskie Issledovaniya. Min senaste publikation (Ferlander et al., 2016) handlar om socialt kapital och depression i Moskva: https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-016-0144-1. Tidigare handlade min forskning om hur Internet påverkar socialt kapital och gemenskap i urbana miljöer. År 2003 disputerade jag på University of Stirling, Skottland, på avhandlingen "The Internet, Social Capital and Local Community".