Om Södertörns högskola / Personal

Johan Fornäs

Kontaktuppgifter

Johan Fornäs
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 50 66
Fax: 08-608 46 40

Johan Fornäs är sedan januari 2010 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans forskning rör frågor om mediekultur och kulturens medieringar, intermediala samspel mellan olika kulturella genrer och medieformer, inte minst då musik, samt intersektionella samspel mellan olika identitetsdimensioner. Hans tvärvetenskapliga kulturstudier använder hermeneutisk tolkning, diskursanalys och medieetnografi, som sätter in en rad skilda medietexter i estetiska, sociala, historiska och rumsliga kontexter. Han ledde Östersjöstiftelsens projekt "Narratives of Europe" med fem medforskare; Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds nätverksprojekt "Medialiseringstider" som 2016 resulterade i ett temanummer av International Journal of Communication om tid och medier; samt innehade RJ:s Sabbaticalanslag för projektet "Nya perspektiv på kulturteorin", som inkluderade en gästforskarvistelse vid Universitetet i Amsterdam våren 2016 och 2017 utmynnade i boken Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate (Palgrave Macmillan).

Fornäs tog 1973 fil.kand. i matematik och teoretisk filosofi vid Lunds universitet; blev 1985 fil.dr. och 1987 docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet; 1986 HSFR-ungdomskulturforskare, 1992 universitetslektor, 1997-98 vikarierande professor och 1999 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet; 1994 gästprofessor vid Katholieke Universiteit i Leuven, Belgien; 1996-97 vikarierande professor vid Tema Kommunikation (Tema K), Linköpings universitet; 2000-03 professor vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping; 2003-09 professor i medierad kommunikation vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet; 2002-12 föreståndare för Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS); 2008-14 huvudredaktör för Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research http://www.cultureunbound.ep.liu.se; 1998-2004 medlem i European Science Foundation ESF:s Forward Look för "Media Studies: New Media and New Literacies"; 2004-08 vice ordförande i Association for Cultural Studies (ACS); 2008-12 styrelseledamot och ordförande för beredningsgrupp 3 i Riksbankens Jubileumsfond; 2010-12 ordförande i styrgruppen för forskarskolan Kritisk kulturteori vid Södertörns högskola; 2012-16 medlem i RJ:s områdesgrupp för vardagslivets och kulturens medialisering; samt sedan 2015 medlem av Academia Europaea (sektionen för film, medier och visuella studier).

Några viktigare publikationer: Defending Culture: Conceptual Foundations and Contemporary Debate (2017); Europe Faces Europe: Narratives from Its Eastern Half (2017); Capitalism: A Companion to Marx’s Economy Critique (2013); Kultur (2012); Signifying Europe (2012); Consuming Media: Communication, Shopping and Everyday Life (2007); Reading the Euro: Money as a Medium of Transnational Identification (2007); Kulturstudier i Sverige (2007), Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (2004); Digital Borderlands: Cultural Studies of Identity and Interactivity on the Internet (2002); Medier och människor i konsumtionsrummet (2002); Passager. Medier och kultur i ett köpcentrum (2001); Det kommunikativa handlandet. Kulturella perspektiv på medier och konsumtion (2000); Cultural Theory and Late Modernity (1995); Youth Culture and Late Modernity (1995); Under rocken. Musikens roll i tre unga band (1998); Tältprojektet - Musikteater som manifestation (1985); Musikrörelsen - en motoffentlighet? (1979).