Om Södertörns högskola / Personal

Lotta Björkman

Kontaktuppgifter

Lotta Björkman
Adjunkt
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 47 64
PD 233 Primus

Adjunkt i pedagogik på förskollärarprogrammet.

Undervisar i kurser inom det den undervisningsvetenskapliga kärnan (UVK).

Fokusområden: Värdegrundsarbete, skolpolitik, barns sociala relationer och lärande, interkulturell pedagogik, normkritiska perspektiv, VFU

 

Ämnen

Organisationstillhörighet