Om Södertörns högskola / Personal

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Företagsekonomi, ENTER forum

Kontaktuppgifter

Besrat Tesfaye
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 41 32
Fax: 08-608 42 00
ME 421 Moas Båge