Om Södertörns högskola / Personal

Marcia Cavalcante

Kontaktuppgifter

Marcia Cavalcante
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 88
PD 222 Primus

Marcia Sá Cavalcante Schuback är docent i filosofi vid Södertörns Högskola. Hon verkade som professor adjunto (lektor) vid Universidade federal do Rio de Janeiro (Brasilien) mellan 1994-1999 innan hon flyttade till Sverige. Hon doktorerade i filosofi 1992 med en avhandling om begreppet början i Schellings sena filosofi (tysk idealism) med titeln O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento tardio de F. W. J. Schelling.

 

I Brasilien arbetade hon även som översättare av filosofiska verk till portugisiska och bland annat har hon översatt Heideggers Sein und Zeit (Vara och Tid), Herakleitos (GA 55), Schellings Avhandling om den mänskliga friheten, Hölderlins Hyperion och Teoretiska uppsatser.

Bland hennes egna produktion kan följande böcker nämnas; I människans tystnad (aforismer om musik och filosofi) (Rio de Janeiro: 7 Letras, 1995)O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento tardio de F. W. J. Schelling (Gudsbörjan: tillblivelsens filosofi i Schellings sena tänkande, (Petrópolis: ed. Vozes, 1998), , A doutrina dos sons de Goethe a caminho da música nova de Webern (Goethes tonlära på väg mot Weberns nymusik) (Rio de Janeiro, ed. UFRJ, 1999), Para ler os medievais - ensaio de hermenëutica imaginativa (Att läsa medeltiden - försök till en imaginativ hermeneutik) (Petrópolis: ed. Vozes, 2000), Dissonansskrift tillsammans med Peter Schuback (Stockholm: Literart, 2004), Lovtal till Intet , Glänta förlag (2006), .Att tänka i skisser: essäer om bidlens filosofi& filosofins bilder (Glänta produktion, 2011), Olho a olho: ensaios de longe (7 Letras, RJ, 2011)

Arbetar b.l.a med forknings projektet Grundlöshet som grund för det gemensamma (Loss of grounds as common ground) finasierat av Östersjöstiftelse http://ostersjostiftelsen.se/projekt/171-loss-of-grounds-as-common-ground--an-interdisciplinary-investigation-of-the-common-beyond-liberal-and-communitarian-claims

sitter i styrelsegrupp och som forskare i forskningsprogrammet tid, minne och representation (www.histcon.se)

Curriculum vitae

 

Marcia Sá Cavalcante Schuback

born  February 20, 1957, Fortaleza, Brazil

 

Education

1975-1980 -  St. Ursula University, Rio de Janeiro , Philosophy, Art History; graduated in Architecture

1981 -  Studies in philosophy, Dept. of Philosophy, Universidade Federal do Rio de

Janeiro (IFCS-UFRJ)

1982-83     Scholarship: studies in Freiburg in Breisgau (Germany); the Dept. of Philosophy, Albert Ludwig Universität.

1984          Master in Philosophy at Universidade Federal do  Rio de Janeiro (IFCS-

UFRJ); master thesis O espaço-entre poesia e pensamento na filosofia de Martin Heidegger (The Space between Thought and Poetry in Martin Heidegger's Philosophy)

1986 - 1992 – Doctoral studies in Philosophy, Phd degree at IFCS/UFRJ with the thesis O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento de F. W. J. Schelling (The Beginning of God: An Inquiry in Schelling's Late Philosophy)

Post-doctoral studies

Medieval Studies in Stockholm, in collaboration with Prof. GuniIla Iversen (classic languages, Stockholm University), work on the book Para ler os medievais. (Reading Medievals: Essays on imaginative hermeneutics)

Previous employment

1981 - July 82    - Substitute teacher in language philosophy at Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ECO-UFRJ.

1985-1990  - Coordinator of the Cultural section of the Forum for Science and Culture at Universidade Federal do Rio de Janeiro; director of the multidisciplinary program on Contemporary Aesthetics. Editor of the Journal Arte e Palavra. (Art and Word)

1992 – Phd in Philosophy with the thesis O começo de Deus. A filosofia do devir no pensamento tardio de F. W. J. Schelling.

1985-87  - Teaching aesthetics and mass communication at Escola de

Comunicação (ECO), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

1994 -1999   - Professor Adjunto III in philosophy at Universidade Federal do Rio de Janeiro - IFCS.

1999 - Invitation to create a new philosophical Program at Södertörns University in collaboration with Hans Ruin and to hold a teaching position at the  same program. Collaboration at the program Contemporary Aesthetics at Södertörns University.

2002 -Associate professor (nomination as docent), at Södertörns University with a tenior position at Södertörns Högskola, Department of philosophy

http://www.sh.se/mkf (see Staff)

2010 –Full Professor of Philosophy

Scholarly research projects:

-O aprendiz da natureza (The Novices of Nature); the concept of nature in romantic and idealist philosophy of nature 1994-1996

-A utopia da tradução (The Utopia of Translation), on Romantic and contemporary readings of ancient philosophy, 1997-1999

-since 1999, collaboration in the project Ousia, UFRJ, Brazil,

www:http://www.ifcs.ufrj.br/~fsantoro/ousia/frames.htm

-Project member, the project Traditionen som utopi (Tradition as Utopia). Continental philosophy and the Greek Origin (Södertörn Högskola, funded by The Foundation for Baltic and East European Studies Östesjöstiftelsen, 2001-2003)

-Project member, the project Från vishet till vältalighet.(From Wisdom to Eloquence, projekt director Gunilla Iversen, funded by The Bank of Sweden Tercenary Foundation(Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, (2003-2006)

- Project leader, the research project Det egna och det främmande – om bildningstankens utveckling och aktualitet (The Selfhood and the Otherness: On the Development and Actuality of the Concept of Bildung), financed by the Committee on education of the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet,  2004-2006)

- Project member, the research project Teknik, nihilism och livsvärlden (Technology, Nihilism, and Life World),  funded by Östersjöstiftelsen (2007-2009)

-Project member, the research project Den religiösa erfarenhetens fenomenologi: filosofiska undersökningar av religionens existentiella, politiska och estetiska fundament, supported by Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

-Member of the Board of the Research Program and Project member of Time, Memory and Representation, funded by The Bank of Sweden Tercenary Foundation(Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2010-2016)

-Project leader, the research project "Loss of grounds as common ground: an interdisciplinary investigation of the common beyond liberal and communitarian claims", funded by Östersjöstiftelsen (2011-2013)

Academic Supervision

Postgraduate theses produced and defended under my supervision: 8 Doctoral thesis, 24 Master thesis

post-graduate theses being currently produced under my supervision: 3

Monographs, books

O espaço-entre poesia e pensamento (The space between poetry and thinking). serie Teses, ed. UFRJ, Rio de Janeiro, 1986.

I människans tystnad/No silêncio do homem.(The silence of man), Sette Letras,

Rio de Janeiro, 1995.

Towards a phenomenology of silence. In collaboration with Gilvan Fogel och Hans Ruin, 7 Letras, Rio de Janeiro, 1996

O começo de deus: a filosofia do devir no pensamento tardio de F. W. J. Schelling (The Beginning of God: An Inquiry in Schelling's Late Philosophy). Vozes, Petrópolis, 1998.

A doutrina dos sons de Goethe a caminho da música nova de Webern (Goethe's theory of sound on the way to Webern's new music) . UFRJ. 1999

Para ler os medievais. Ensaio de hermenêutica imaginativa (Reading Medieval Authors: An Essay in Imginative Hermeneutics). Vozes. 2000

Dissonansskrift (Dissonant Script), in co-authorship with Peter Schuback. Stockholm: Literart, 2004.

Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik (In Praise of Nothing: Essays in Philosophic Hermeneutics) , Glänta produktion Förlag, Göteborg, 2006

Polish translation Pochwała nicości eseje o hermeneutyce filozoficzne – övers. Leonard Neuger, serie Hermeneia, ed. Wydawnichwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2008

(http://www.kapitalka.pl/Filozofia-Psychologia/Filozofia-Etyka/Pochwala-nicosci-eseje-o-hermeneutyce-filozoficzne-Schuback-Marcia/ ).

Att tänka i skisser. Essäer om bildens filosofi & filosofins bilder. (Göteborg: Glänta Produktion, 2011)

Olho a olho. Ensaios de longe (Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011)

Editor, Ensaios de Filosofia. Homenagem a Emmanuel Carneiro Leão (Essays in Philosophy: Tribute to Emmanuel Carneiro Leão). Petrópolis:Vozes, 1999.

Editor, Att tänka smärtan, Södertörn Philosophical Studies 5, Stockholm: Södertörns Högskola, 2009.

Co-Editor, The Past's presence. Essays on the Historicity of philosophical thought Södertörn Philosophical Studies, vol 3. Stockholm: Södertörns Högskola, 2006.

Co-Editor, Glänta 3.95, On Anthropophagia

Co-editor, Det främmande I det egna. Filosofiska essäer om bildning och person, Södertörn Philosophical Studies, vol. 4, Stockholm: Södertörns Högskola, 2007.

Co-editor. Phenomenology of Eros. Södertörn Philosophical Studies, vol. 10, Stockholm: Södertörns Högskola, 2012.

Qualifying activities

Co-editor, Södertörn Philosophical Studies

Co-editor, Scintilla (the Journal for Mystic and Medieval Philosophy, Brazil)

Member of Editorial Board for, book series Pensamento Humano, Vozes Publishers and USF, Brazil.

Member of Editorial Board for Sofia, the Journal of Philosophy, Universidade Federal do Espírito Santo, Brazil

Member of Editorial Board for Journal of Comparative and Continental Philosophy http://www.equinoxjournals.com/ojs/index.php/CCP/index

Member of The Committee for Mitteleuropäisches Institut für Philosophie

Member of the Board for the Research program Time, Memory and Representation (www.histcon.se)

Co-founder,  Sociedade Brasileira de fenomenológos

See: http://www.pucrs.br/pgfilosofia/fenom/index.htm

Member, The Nordic Society for Phenomenology

See: http://www.cfs.ku.dk/calendar.htm

Member, the Regional Committee on the Ethics of Research (Regionala etikprövnings nämnd, 2004-2006)

Member, the Education Committee of the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet, 2007-2009) www.vr.se

Member, the Group for the Development of Guidelines for the Research of Pre-Modernity (Områdesgruppen för forskning om förmodernitet (OFFM) at Riksbankens jubileumsfond) http://www.rj.se/1/om_rj/omradesgrupper/formodernitet

 

Articles, Monograph Chapters, Anthology Chapters

"A crítica e o labirinto das perspectivas" (On Kant's critique of judgment), i Arte e

Palavra I, ed. FCC-UFRJ, Rio de Janeiro,1986, p. 24-31

"Arte e Técnica" (On Heidegger, Art, and Technique), i Revista Filosófica Brasileira,

Departamento de Filosofia da UFRJ, vol. III, n. 4, dez. 1988, p. 91-99

"Notas sobre a poesia". (On language, myth, and existence in relation to Rilke and Heidegger), in Arte e Palavra, ed. FCC-UFRJ, Rio de Janeiro, 1989.

"Heidegger e a questão da liberdade" (Heidegger and the question of freedom), i  Revista de Cultura Vozes, ed. Vozes, Petrópolis, 1989, p. 57-88.

"Introdução à essência da Liberdade Humana de F.W. Schelling" (Introduction in Schelling's Treatise on Human Freedom. A essência da liberdade humana, ed. Vozes, Petrópolis, 1991, p. 7-15

"A palavra do começo". On Schelling's concept of language. ECO, Publicação da Pós-

Graduação em Comunicação e Cultura 2, ECO/UFRJ, Rio de Janeiro, 1992,

p. 11-24.

"A razão da imanência". (On Heidegger, lógos and history). Razão/Desrazão, ed. Vozes,

Petrópolis, 1992, p. 99-114

"Apresentação de Hipérion". (Introduction in Hölderlin's Hyperion).  Hipérion, ed. Vozes,

Petrópolis, 1994, p. 7-22

"Pelos caminhos do coração" (Introduction in Hölderlin's theoretical essyas). Reflexões, ed.

Relume-Dumará, 1994, p. 7-17

"O silêncio da totalidade". (On Angelus Silesius' mysticism and concept of reason).

Anais dos encontros da Sociedade de estudos de filosofia do século XVII, Curitiba,

1994, p. 68-87.

"Nel silenzio del uomo". (Aphorisms about music and philosophy, Lunaci, Rome, November 1994

"O aprendiz da natureza" (On the concept of nature in Romanticism). TEMAS & TEXTOS,

nova série, n. 2, ed. UFRJ, Rio de Janeiro, 1995, p. 25-33

"In vino veritas". On Hölderlin's concept of tragedy. Divan nr. 10. 1995. Stockholm

"Para que língua se traduz o Ocidente?" (On Heidegger's understanding language).

O que nos faz pensar, Cadernos do Departamento de Filosofia da PUC, Rio de

Janeiro, outubro de 1996, p. 59-75.

"When from the word silence is done" in Towards a Phenomenology of Silence, English-

only version, ed. Sette Letras, Rio de Janeiro, 1997, p. 27- 39

"Preface to a Phenomenology of silence", in Towards a Phenomenology of Silence, English-

only version, ed. Sette Letras, Rio de Janeiro, 1997, p. 7-11

"As cordas serenas de Ulisses" (Ulysse's strings). Ensaios de Filosofia, Festschrift für Emmanuel Carneiro Leão

ed. Vozes, Petrópolis, 1999, p. 163-179

"O direito à pergunta" . (Derrida on the justice of the philosophic question). Rev. Nó Górdio, RJ,

Brazil, nov 2001.

"A linguagem do começo" (The language of beginning). Revista de filosofia e literatura da Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brazil, 2001

"Hölderlin e a questão da tradução". (On Hölderlin and the problem of translation). Clássicos da Teoria da traducao, two language edition. Universidade Federal de Santa

Catarina, 2001

"Tidens blick "(The Gaze of Time, on temporality in Heidegger). Glänta, Göteborg, 2002

"Världens metamorfos i människan – om Nietzsches syn på text och tolkning" (On Nietzsche's conception of interpretation). Om text. Festschrift for Eva-Lena Dahl. Göteborg, 2002

"La perpléxité de la présence" in Les Etudes Philosophiques. Juillet-septembre, 2002, PUF, Paris, p. 257- 279.

"Philosophy and Religion". Teologisk kvartalskrift 2002, årgång 78

"I rummets tomrum" (In the emptiness of space).  Samtidighet- om rum för ritualer, Statens konstråd, 2002, red. Ann Magnusson

"Till grekerna själva. Anteckningar om antikens hermeneutik hos Gadamer" (On Gadamer's hermeneutics of ancient philosophy). Filosofiska studier, Södertörns Philosophical Studies, 2003

"The poetics of language". Metaphysics, Facticity, Interpretation, Phenomenology in the Nordic countries,

Klüwer Academic Publishers, 2003.

"Afterword" for the new edition of the Swedish translation of Immanuel Kant's Religion in the borders of pure reason. Natur och Kultur, Stockholm, 2004.

"Schelling och frihetsavhandling" (Schelling and Treatise on Freedom). Axess, Stockholm, 2004

"The gift of joy. Marina Cvetaeva and the phenomenology of joy." Festschrift for Peter Alberg Jensen, 2004.

"Schelling and the work of experience. Schelling now". Contemporary Readings. Bloomington: Indiana University Press, 2005

"Understanding Conscience. A response to Wenche Marit Quist" i Nwip. Philosophical Aspects on Emotions, Thales Föralg, Stockholm, 2005.

"O medieval e o saber da abnegação" (Medieval Thought and the Question of Abnegation). Scintilla. Revista de Filosofia e Mistica Medieval, vol1, nr 1, Paraná: FFSB, 2004, p. 35-50.

"Ulysses at the Mast". A feast of Logos. Georgia Philosophy Series, editors J. Wirth, M. Schwartz, D. Jones, Georgia, Atlanta, 2005, p. 67-83.

"Die Gabe und Aufgabe des Währenden" (on the translation of Dasein in Heidegger's Sein und Zeit). Studia Phaenomenologica, Romanian Journal for Phenomenology. Vol. V/2005. Bucharest:Humanitas. 2005, p. 201-214.

"Antropofagiska tankar kring skillnaden" (Anthropophagic thoughts on difference). Glänta 3.95- Antropofagi. Göteborg: Glänta, 2005, p.62-70.

"Philosophie et Religion". L'Orient des dieux, vol. V, 2005, Université Saint-Joseph, Faculté des sciences religieuses, Beyrouth, 2005.

"Filosofia e Religião". Scintilla. Revista de Filosofia e Mística Medieval, vol. 2, n.2, jul/dez. 2005, Curitiba: FFSB, 2005, p. 217-234.

"Mito e Arte ou do pensar sem pensamentos: a contribuição de Schelling" (Myth and art, or on non-thinking thought: a commentary on Schelling). Sofia. Revista semestral de filosofia, vol X, nr 13-14, Vitória: UFES, 2005, p. 203-229.

"The Experience of History". The Past's Presence. Essays on the Historicity of Philosophical Thought.  Södertörn Philosophical Studies, n.3, Stockholm: Södertörn Philosophical Studies, 2005, p. 93-109.

"O nada da arte e o todo da natureza. Uma reflexão sobre a reciprocidade do aparecer da natureza e da natureza do aparecer, segundo alguns acenos de Schelling à luz de Hölderlin". (On the relationship between art and nature in Schelling and Hölderlin). Arte no Pensamento. Org. Fernando Pessoa. Seminários Internacionais Museu Vale do Rio Doce, 2006.  p.139- 181.

"Uppmärksamhetens vetande" (The knowledge of attention) Linköping: Linköping University Electronic Press (LiU E-Press), 2006. http://www.ep.liu.se/ea/cul/

"Nunc et in aevum: Reflections on St. Augustine: time, music and theology" inSapientia et eloquentia. Meaning and Function in Liturgical Poetry, Music, Drama and Biblical. Commentary in the Middle Ages, edited by Gunilla Iversen and Nicolas Bell, Disputatio 11, Thurnout, Brepols, 2007).

"Sancta sonantia: Reflections on sounding and meaning". Sapientia et eloquentia. Meaning and Function in Liturgical Poetry, Music, Drama and Biblical Commentary in the Middle Ages, edited by Gunilla Iversen and Nicolas Bell, Disputatio 11, (Turnhout: Brepols, forthcoming, 2007).

"The Knowledge of Attention". International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 2006; 1: 133-140.

"Europas' Zwischendeutigkeit". Über Zivilisation und Differenz. Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, utgiven av L. Hagedorn u. Michael Staudigl, Würzburg: Königshausen & Neumann,  2008.

"Il sonno ermeneutico. Letture aristoteliche sul sonno" i Giornale di Metafisica. fondato da Michele Federico Sciacca, Anno XXVIII (2006), N. 3- setembre/dicembre, Tilgher-Genova, p. 603-630

Inledning till Att läsa Platon. ed. Carl Cedeberg, Sympoisum, 2007

"Person, personne, persona. Some reflections on Heidegger's criticism of the concept of person". i Det främmande i det egna - Filosofiska essäer om bildning och person, Red. Jonna Bornemark – Södertörn Philosophical Studies n 4, 2007, www.sh.se/philostudies

"Några tankar kring förhållandet teknik och natur" i Tankar tillägnade Sören Stenlund, Uppsala Philosophical Studies 54, red. N. Forsberg och S. Rider, , 2008

"Europa's In-betweeness" in Journal for Comparative and Continental Philosophy, forthcoming

"Ambigüité" (p. 11-13), "Amour" (14-17), "Danger/Pèril (Gefahr)" (50-52), "Douleur" (65-67) in Abécédaire Heidegger, ed. Sils Maria/J. Vrin, 2008.

"Dé-subjectivation, non-personalisme, asubjectivité: Heidegger, Fink, Patocka et la critique phénoménologique de la subjetivité", forthcoming volume ed. by  Faculté de Philosophie, Université de Bourgogne, Dijon

"Criar é imaginar" (Creation is imagination) in Scintilla. Rvista de Filosofia e Mística Medieval, vol. 5, n. 1- jan/jun.2008, p. 77-91

Mellan Heidegger och Kafka – en reflexion om relationen mellan filosofi och litteratur i teknikens ålder, ( In-between Heidegger and Kafka – a discussion about the relation between Philosophy and Literature in the Age of technique ( antologi om Estetik- Politik- Lag , utg. Cecilia Sjöholm och Fredrika Spindler, forthcoming.

For a portuguese version see http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=22

Bildning och litteratur. In Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2008.22-23

"Zur phenomenologischen Kritik am Bild des Menschen als gebildeten Menschen" in Europäische Menschenbilder, edited by Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Susan Gottlöber, René Kaufmann und Hans Rainer Sepp, Dresden: Eckhard Richter & Co., 2009.

"Mot en förmodernitetens hermeneutik" i Omodernt. Människor och tankar I förmodern tid, (red.) Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg, Lund: Nordic Academic Press, 2009.

"Filosofin och det förflutnas äppledoftet", humanistportalen.  2009, http://www.humanistportalen.se/artiklar/filosofi

"Immensity and A-subjectivity" in Research in Phenomenology nr. 39/2, NY: Brill, 2009.

"Interrupting evil and the evil of interruption: revisiting the question of freedom" in Law and Evil. Philosophy, politics, psychoanalysis, (ed) Ari Hirvonen and Janne Porttikivi, London & New York: Routledge, 2010, p. 41-57.

"For en glädjens filosofi" (Towards a philosophy of joy) in Divan 3-4, 2010 (Stockholm)

"Sacrifice and Salvation: Jan Patocka's Reading of Heidegger on the Question of Technology"  in Jan Patocka and the Heritage of Phenomenology. Centenary Papers, ed. Ivan Chvatík and Erika Abrahms, (Dordrecht/Heidelberg: Springer, 2011), p. 23-39.

swedish transl. "Offer och räddning – Jan Patockas läsning av Heideggers Frågan om tekniken" I Fenomenologi, teknik och medialitet, Södertörn Filosofika studier 11, 2011, p. 143-161.

"Notes on Abstract Hermeneutics" Research in Phenomenology nr 41/1, NY: Brill, 2011, p. 45-59.

"Still/Encore" in Existential Utopia, ed. Michael Marder and Patricia Vieira (London:Continuum, 2011)

"Translation and exile" in Translatability, ed. Arrhenius, S, Bergh, M, Sjöholm, C, (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2011), s. 180-189.

"Det enas bräcklighet" (The fragility of the one) in Tid för Europa, Wittorkc, Jon (ed.), (Göteborg-Daidalos, 2012), s. 177-191.

"Heideggerian Love" in Phenomenology of Eros, Södertörn Philosophical Studies 10, (Stockholm: Södertörns Högskola, 2012), s. 129-133

"The Poetics of the Sketch" in Paul Klee: Philosophical Vision: From nature to art (Boston: Mcmullen Museum of art, 2012)

 

 

On art, poetry and music (non-academic essays)

Quando a côr se pôs a caminho( on Adriano de Aquino's paintings)

Tidskriften Módulo, Rio de Janeiro, 1984, p. 19-23

Vertente em Arquipélago, (On René Char's poetry). Tidskriften Alguma Poesia, ano II, n.2

juli/september 1985, p.14

A morte de um poeta (The death of the poet). Arte e Palavra III, ed. FCC-UFRJ, Rio de Janeiro, p. 67-70

Série Negra. Text for the catalogue, exhibition of art by Adriano de Aquino 1988

Tramontata è la luna (Presentation of Peter Schuback's composition under the same title), 1989

När världen skäms att tveka . (On music and technology).Nutida Musik , nr. 3, Stockholm,

1991, p. 33-34

Entre dois mundos (Between two worlds). Les langues néo-latines, 86 année, Fascicule 2. 2tr, n. 281, Paris,

1992, p. 90.

Poesia Alemã Contemporânea (Contemporary German poetry). Selection and editorial work with Stefan Opitz. Poesia Sempre. ed. Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 1994.

A plástica da concepção . On Joseph Beuys. Gávea, tidskrift för bildkonst och estetik, 1998.

An ear's knot - conjectures about the concept of Gesamtkunstwerk, Site Magazine, Stockholm, 2004

Litteraturen i landsflykt från filosofin (Literature in exile away from philosophy). Glänta 4.04, Göteborg.

Bilding och filosofi: en brevväxling, Högskoleverket rapport 2006: 27 http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2006/0627R.pdf

Poesia Sempre. Suécia. Anthology of Swedish Poets. Organ. Translation and presentation. Fundacao Biblioteca Nacional, 2006

Entre Heidegger e Kafka: reflexões sobre a relacão entre literatura e filosofia na era da técnica. http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=22 , 2007.

Maulwerke– om musikens skrik (Maulwerke: Music screaming), Kulturen, 2007-01-12,

http://www.tidningenkulturen.se/content/view/1129/129/

Om ljudkonst (On sound art). Nutidamusik, Januari 2007

"What is image?" in Visual Playgrounds. Cristina David & Anna Nyberg, catalogue of exhibition, The Romanian Cultural Institute of Stockholm, 2009.

"Före födelsen, efter döden - eller livet som skiss", i Omkonst, konstnären skriver om konst, on line tidskrift, http://www.omkonst.com/09-fordjupning-sa-cavalcante-schuback.shtml

Regarder l'immense (Les paysages de Rembrandt), www.projetsdepaysage.fr/fr/regarder_l_immense_

Co-editor with Magnus William-Olsson of  "Tema: Brasilien", Lyrikvännen 1/12,

Poesia sempre. Islândia. Anthology of Icelandic Poets. Organ, translation and Presentation. Fundação Biblioteca Nacional, 2012

Translations into Portuguese

C.G. Jung: Psychogenesis der Geisteskrankheiten, Obras Completas de C. G. Jung,

vol. III, ed.Vozes, Petrópolis, 1986.

I.  Kant :  Die Analytik des Schönen (1.Teil der Kritik der Urteilskraft), i Arte e Palavra I,

ed.FCC-UFRJ, Rio de Janeiro, 1986, p. 54-79.

M.  Heidegger: Die Kunst und der Raum i Arte e Palavra II, ed.FCC-UFRJ, Rio de

Janeiro, 1987, p. 91-96

H.  Rombach :  Philosophie und Poesie, i Arte e Palavra II, ed.FCC-UFRJ, Rio de

Janeiro, 1987, p. 43-51

C. G. Jung: Gegenwart und Zukunft, ed. Vozes, Petrópolis, 1988.

C. G. Jung: Aufsätze über die Zeitgennössige Geschichte, ed.Vozes, Petrópolis, 1988.

M.  Heidegger : Sein und Zeit, Parte I, ed.Vozes, Petrópolis, 1988.

M. Heidegger: Sein und Zeit, Parte II, ed. Vozes, Petrópolis, 1989.

F. W. von Schelling  1.Vorlesung aus der Philosophie der Mythologie , i Arte e Palavra

IV, ed. FCC-UFRJ, Rio de Janeiro, 1989, p. 67-83

F.W von Schelling : Über das Wesen der menschlichen Freiheit, ed. Vozes, Petrópolis,

1991.

F.  Hölderlin. Hyperion. ed. Vozes, Petrópolis, 1994.

F.  Hölderlin. Aufsätze. ed. Relume-Dumará, Rio de Janeiro, 1994.

Kirkeby, Per. Efterbilder. Danska till portugisiska. Fundação Bienal de São Paulo, 1994

W. Dilthey. Friedrich Hölderlin. Ed. Topbooks, kommande i år

M.  Heidegger. Heraklit.  GW 55, ed. Relume-Dumará, RJ, 1997.

M. Heidegger. Vorträge und Aufsätze. Ed. Vozes, Petrópolis, 2002.

M. Heidegger. Unterwegs zur Sprache. Ed. Vozes, Petrópolis, 2003.

Edith Stein. Was ist Philosophie? O que é filosofia? Uma conversa entre Edmund Husserl e Tomás de Aquino. i Scintilla. Revista de Filosofia e Mística Medieval, vol. 2, n.2, jul/dez. 2005, Curitiba: FFSB, 2005, p. 301-332.

Martin Heidegger. Phänomenologie und Theologie. O problema de um pensar e dizer não objetivantes na teologia atual. i Scintilla. Revista de Filosofia e Mística Medieval, vol. 2, n.2, jul/dez. 2005, Curitiba: FFSB, 2005, p. 333-343.

Paul Klee. Confissão criadora. i Sofia. Revista semestral de Filosofia, Vitória: UFES, 2005, p. 271-277.

M. Heidegger, Martin. Sein und Zeit, reworked translation, Petrópolis: Vozes, 2006.

M. Heidegger. Fragmenten über Paul Klee. Fragmentos sobre Paul Klee. Revista Sofista, UFES, 2008.

F. Hölderlin. Reworked translation with images by Carl Rottmann (Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012)