Om Södertörns högskola / Personal

Malin Gawell

Kontaktuppgifter

Malin Gawell
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 51 20
ME 418 Moas Båge

Malin Gawell är fil dr och docent i företagsekonomi och har socialt entreprenörskap/socialt företagande och civilsamhället som sitt huvudsakliga forskningsintresse. Hon har bland annat skrivit om Aktivisters entreprenörskap och varit en av tre redaktörer till forskarantologierna Samhällets entreprenörer som gavs ut av KK-stiftelsen 2009, Samhällsentreprenörskap – samverkan för lokal utveckling som gavs ut av Mittuniversitetet 2014 och Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives som gavs ut av Routledge 2016. Hon har även skrivit rapporterna Inte vilket entreprenörskap som helst utgiven av Tillväxtverket 2011 och Socialt företagande och försöken att finna fungerande sätt utgiven av Arvsfonden 2013. Flera av dessa böcker/rapporter finns tillgängliga på respektive utgivares hemsidor. Därutöver har Malin skrivit flera artiklar och bokkapitel i internationella forskningspublikationer.

Malin är just nu engagerad i tre olika projekt som alla har fokus på olika aspekter av dynamik i samhället samt organisering och ledning av organisationer i det civila samhället. Mer information om dessa projekt finns i listan till höger.

Som en del i utvecklingen av forskningen och samverkansfrågor deltar Malin aktivt i att arrangera olika workshops och konferenser. Här följer några exempel:

 • Entrepreneurial Opportunities and Challenges in the Nordic Countries.
  Workshop på Nordiska företagsekonomiska föreningens (Nff) konferens 2017.
 • Interrelated Initiatives for Gender Equality in Civil Society and Swedish Public Policy.
  Medverkande: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och represenatnter från RFSU, Kvinnojouren Unizon, nätverket WINNET och ISTRs arbetsgrupp för genus. Workshop på International Society for Third Sector Research ISTR 2016.
 • Social Enterprises in International Comparison.
  Workshop med drygt 40 deltagare från 25 länder arrangerad på Södertörns högskola 2016.
 • Entreprenörskapsforskning och politiska/ideologiska trender.
  Workshop på Föreningen företagsekonomi i Sveriges konferens FEKIS 2014.
 • Entreprenörskapsutbildning och entreprenöriellt lärande.
  Workshop på Föreningen företagsekonomi i Sveriges konferens FEKIS 2014.