Om Södertörns högskola / Personal

Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Avdelningsföreståndare för Avd. 1: Medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktuppgifter

Michael Forsman
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 69
Fax: 08-608 46 40
PC 201 Primus