Om Södertörns högskola / Personal

Mats Bergman

Mats Bergman

Professor

Prefekt

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Nationalekonomi

Kontaktuppgifter

Mats Bergman
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 47 63
Fax: 08-608%25252B40%25252B30
ME 436 Moas Båge

Professor i nationalekonomi

Mitt forskningsområde är Industrial Organization, särskilt konkurrenspolicy, företagsförvärv, regleringar och avregleringar, nätverksindustrier, samt offentlig upphandling och konkurrensutsättning av välfärdstjänster. 
Jag är också ledamot i styrelsen för PTS.

Nedan följer ett antal aktuella publikationer i internationella tidskrifter:

Squeezing the Last Drop out of Your Suppliers: An Empirical Study of Market-Based Purchasing Policies for Generic Pharmaceuticals, 2017, kommande, The Oxford Bulletin of Economics and Statistics. (Med David Granlund och Niklas Rudholm.)

Tendering Design when Price and Quality Is Uncertain, 2017, kommande, The International Journal of Public Sector Management. (Med Sofia Lundberg.)

 

Privatization and Quality: Evidence from Elderly Care in Sweden, 2016, Journal of Health Economics, 49(September) 109–119, med Per Johansson, Sofia Lundberg och Giancarlo Spagnolo, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629616300492.

Reforming the Swedish pharmaceuticals market – Consequences for costs per defined daily dose, 2016, International Journal of Health Economics and Management, 16(3) 211-214, med David Granlund och Niklas Rudholm, doi:10.1007/s10754-016-9186-4.

Tender Evaluation and Supplier Selection Methods in Public Procurement, 2013, Journal of Purchasing and Supply Management, 19(2): 73-83, med Sofia Lundberg, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409213000198

Merger Control in the European Union and The United States: Just the Facts, 2011, European Competition Journal, 7(1) 89-125, med Malcolm B. Coate, Shawn W. Ulrick och Maria Jakobsson, http://www.ingentaconnect.com/content/hart/ecj

Foreign ownership and investment: do firms locate investments close to the headquarter?, 2011, Review of World Economics, 147(4), 1-22, med Per Johansson, http://www.springerlink.com/content/1610-2878/

Merger Control in the European Union and the United States: Just the Facts. 2011, European Competition Journal, 7(1), 89-126, wth Malcolm B. Coate, Maria Jakobsson och Shawn W. Ulrick. Working paper-versionen kan hämtas på http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1565026

Merger Policy in the European Union and the United States, 2010, Review of Industrial Organization, 36 (4) 305-331, med Malcolm B. Coate, Maria Jakobsson och Shawn W. Ulrick, http://www.springerlink.co m/content/0889-938x/

 

Nedan följer några aktuella publikationer på svenska:

Konkurrenslagen - en kommentar, 2015, Norstedts, med Kenny Carlsson.

Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, 2013, rapport för Uppdrag Välfärd, http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/03/Upphandling_och_kundval_webb.pdf

Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen, 2014:1, Finansdepartementet, med Henrik Jordahl, http://eso.expertgrupp.se/rapporter/aldreomsorgen/