Om Södertörns högskola / Personal

Ann-Cathrine Jungar

Kontaktuppgifter

Ann-Cathrine Jungar
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 31
Fax: 08-608 43 40
ME 136 Moas Båge

Min forskning rör sig i fältet demokrati, politiska partier och institutioner. För närvarande forskar jag om högerpopulistiska partier i Europa - och  särskilt Norden. Ideologi, organisation och transnationella kontakter intresserar mig i synnerhet. Jag har även forskat om parlament, parlamentarism, regeringsbildningar och folkomröstningar, samt om EUs inverkan på medlemsstaternas politiska sysem.

Forskarpodd med Ann-Cathrine Jungar: