Om Södertörns högskola / Personal

Karl Magnus Johansson

Kontaktuppgifter

Karl Magnus Johansson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 82
Fax: 08-6084030
ME 616 Moas Båge

Jag är professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och deltidsprofessor vid European University Institute, Florens. Jag studerade vid Lunds universitet och London School of Economics and Political Science. Jag har vistats vid universiteten i Bonn, Tyskland, och Stellenbosch, Sydafrika, som forskare respektive lärare.

Jag är medgrundare till Centrum för studier av politikens organisering, CPO, också på Södertörns högskola.

Bland mina publikationer finns ett flertal böcker och bokkapitel, samt artiklar i tidskrifter som Acta Politica, Comparative European Politics, European Journal of Political Research, Government and Opposition, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Party Politics, Public Administration och West European Politics.

Mina främsta forskningsområden är regeringar/statsministrar, politisk kommunikation, politiska partier och deras transnationella samarbete, EU, europeisk integration och politik, samt europeisering, av nationell politik i olika avseenden och särskilt av politiska institutioner.

Jag har bland annat medverkat i forskningsprojekt om högern/moderaterna, regeringskansliet, populism, och europeisering i Baltikum och då särskilt transnationell påverkan, däribland nordiska influenser, på konservativa och socialdemokratiska partier i de tre baltiska staterna.

Min pågående forskning rör framförallt regeringskommunikation i vid mening, dvs. de strukturer, praktiker och processer som omfattar regeringar på central nivå i deras kommunikation. Denna forskning har också ett jämförande perspektiv och bedrivs inom projektet ”Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden” som jag är projektledare för. Projektet syftar framförallt till att undersöka och jämföra relationer mellan den politiska ledningen och medier i dessa fyra länder runt Östersjön. Viktiga teman i projektet är politikens ”presidentialisering” och ”medialisering”, samt relationen mellan journalister och deras källor i olika mediesystem. Hur och med vilka konsekvenser interagerar regeringar, särskilt regeringschefer, och medier? Tenderar makten inom regeringskanslier alltmer hamna hos regeringschefer och deras medierådgivare? Projektet är mångvetenskapligt och bedrivs i samarbete mellan tio forskare i de fyra länderna. Resultaten publiceras i en antologi och i artiklar, delvis utifrån olika konferensbidrag. Projekthemsida: https://www.polexmedia.com/

I ett annat projekt – placerat vid European University Institute – står EPP-gruppen i Europaparlamentet i centrum för intresset. Min studie handlar om gruppens inflytande, direkt eller indirekt, på den europeiska integrationsprocessen och särskilt på dess konstitutionalisering.

 

Tre nyligen publicerade arbeten:

• Johansson, Karl Magnus (2017) ‘Sweden and the European Union’, Oxford Research Encyclopedia of Politics. New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.506
• Johansson, Karl Magnus (2017) ‘The role of Europarties in EU treaty reform: Theory and practice’, Acta Politica 52 (3). DOI: 10.1057/s41269-016-0024-y
• Johansson, Karl Magnus (2016) ‘Europarty Influence and Its Limits: The Case of the European People’s Party and the Amsterdam Treaty’, Journal of European Integration 38 (1). DOI: 10.1080/07036337.2015.1088012

Tre ofta citerade arbeten:

• Johansson, Karl Magnus (1999) ‘Tracing the employment title in the Amsterdam treaty: uncovering transnational coalitions’, Journal of European Public Policy 6 (1). DOI: 10.1080/135017699343810
• Johansson, Karl Magnus and Tapio Raunio (2001) ‘Partisan responses to Europe: comparing Finnish and Swedish political parties’, European Journal of Political Research 39 (2). DOI: 10.1111/1475-6765.00576
• Johansson, Karl Magnus and Jonas Tallberg (2010) ‘Explaining Chief Executive Empowerment: European Union Summitry and Domestic Institutional Change’, West European Politics 33 (2). DOI: 10.1080/01402380903538815

 

Curriculum Vitae Karl Magnus Johansson

KMJ CV.pdf