Om Södertörns högskola / Personal

Karl Magnus Johansson

Kontaktuppgifter

Karl Magnus Johansson
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 82
Fax: 08-6084030
ME 229b Moas Båge

Jag föddes i Kalmar den 2 maj 1966 och växte upp i Karlskrona, världsarvstad, i Blekinge – "Sveriges trädgård". Jag var tidigt intresserad av politik – fascinerad av världspolitiker som Churchill, Kennedy, Palme och Thatcher, och av det politiska spelet. "Politik är svårare än fysik", ska Einstein ha sagt. Det kan också ha haft sin betydelse att min morfar var (socialdemokratisk) politiker och ledande fackföreningsman.

Statsvetenskap var det första ämne jag studerade i Lund, där jag disputerade 1997. Min trebetygsuppsats belönades med "Fahlbeckska priset" och min doktorsavhandling med "Prix Scientifique Robert Schuman". Först tänkte jag skriva min avhandling med Socialistinternationalen som fall men 1992 bytte jag fall i och med sammanslagningen av de konservativa och kristdemokratiska partigrupperna i Europaparlamentet. 1992 hade jag också förmånen att vara gästdoktorand vid London School of Economics and Political Science (LSE), där jag bland annat följde kurser om politiska partier och europeisk integration. Det kom att ge mig ett visst försteg, den europeiska integrationsprocessen var gravt förbisedd i svensk forskning och undervisning, åtminstone i statsvetenskap.

Efter doktorsexamen 1997 var jag under ett år kvar i Lund, som lektor och som koordinator i nystartade Centrum för Europaforskning. 1997–2000 var jag verksam som forskare vid Utrikespolitiska Institutet och 1998 anställdes jag vid Södertörns högskola. Jag har bland annat varit ansvarig för Europaprogrammet och för ämnet statsvetenskap.

Jag har vistats vid universiteten i Bonn, Tyskland, och Stellenbosch, Sydafrika, som forskare respektive lärare. Genom åren har jag deltagit på många konferenser i Sverige och internationellt, och medverkat i en mängd olika bokprojekt.

Bland mina publikationer finns ett flertal böcker och bokkapitel, samt artiklar i tidskrifter som Acta Politica, Comparative European Politics, European Journal of Political Research, Government and Opposition, Journal of Common Market Studies, Journal of European Integration, Journal of European Public Policy, Party Politics, Public Administration och West European Politics.

Mina främsta forskningsområden är regeringar/statsministrar, politisk kommunikation, politiska partier och deras transnationella samarbete, EU, europeisk integration och politik, samt europeisering, av nationell politik i olika avseenden och särskilt av politiska institutioner.

Jag har bland annat medverkat i forskningsprojekt om högern/moderaterna, regeringskansliet, populism, och europeisering i Baltikum och då särskilt transnationell påverkan, däribland nordiska influenser, på konservativa och socialdemokratiska partier i de tre baltiska staterna.

Jag är projektledare för forskningsprojektet "Symbiotic leader-media relations? Exploring interaction between prime ministers and the media in Finland, Lithuania, Poland and Sweden", vilket startade i juli 2014. (Länk till projekthemsida: https://www.polexmedia.com/index.php)

Projektet syftar till att undersöka och jämföra relationer mellan den politiska ledningen och ledande medier i dessa fyra länder runt Östersjön. Hur och med vilka konsekvenser interagerar regeringar, särskilt regeringschefer, och medier? Vår arbetshypotes är att dessa analysenheter befinner sig i symbios med varandra, i ett slags politisk-professionellt samliv till nytta för båda parter. Viktiga teman i projektet är politikens "presidentialisering" och "medialisering", samt relationen mellan journalister och källor i olika mediesystem. Dessa teman och detta forskningsfält erbjuder stor potential till synergier genom samarbete mellan forskare från de akademiska disciplinerna journalistik/mediestudier och statsvetenskap. Med detta projekt vill vi därmed också bidra till utvecklingen av det vetenskapliga området "politisk kommunikation" och då både i forskningen och undervisningen. Projektet bedrivs i samarbete mellan tio forskare i de fyra länderna: från Sverige och Södertörns högskola även professor Gunnar Nygren, dr Elena Johansson och doktorand Milda Malling; från Finland professor Tom Moring, Helsingfors universitet, och professor Tapio Raunio och forskningsassistent Risto Niemikari, Tammerfors universitet; från Litauen professor Auksė Balčytienė, Vytautas Magnus University, Kaunas; och från Polen professor Bogusława Dobek-Ostrowska och forskningsassistent Jacek 
Nożewski, Wrocław University. Projektet finansieras av Östersjöstiftelsen. Resultaten kommer att publicereas i en antologi och i artiklar, delvis utifrån olika konferensbidrag.

 

Tre nyligen publicerade arbeten:

• Johansson, Karl Magnus (2017) ‘Sweden and the European Union’, Oxford Research Encyclopedia of Politics. New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.506
• Johansson, Karl Magnus (2017) ‘The role of Europarties in EU treaty reform: Theory and practice’, Acta Politica 52 (3). DOI: 10.1057/s41269-016-0024-y
• Johansson, Karl Magnus (2016) ‘Europarty Influence and Its Limits: The Case of the European People’s Party and the Amsterdam Treaty’, Journal of European Integration 38 (1). DOI: 10.1080/07036337.2015.1088012


Tre ofta citerade arbeten:

• Johansson, Karl Magnus (1999) ‘Tracing the employment title in the Amsterdam treaty: uncovering transnational coalitions’, Journal of European Public Policy 6 (1). DOI: 10.1080/135017699343810
• Johansson, Karl Magnus and Tapio Raunio (2001) ‘Partisan responses to Europe: comparing Finnish and Swedish political parties’, European Journal of Political Research 39 (2). DOI: 10.1111/1475-6765.00576
• Johansson, Karl Magnus and Jonas Tallberg (2010) ‘Explaining Chief Executive Empowerment: European Union Summitry and Domestic Institutional Change’, West European Politics 33 (2). DOI: 10.1080/01402380903538815

 

KMJ CV.pdf