Om Södertörns högskola / Personal

Patrik Åker

Kontaktuppgifter

Patrik Åker
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 25
Fax: 08-608 46 40
PC 203 Primus

Patrik Åker är lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola. Han disputerade i ämnet journalistik vid Stockholms Universitet år 1998 på avhandlingen Vår bostad i folkhemmet. Bilden av hemmet i en organisationstidskrift. Den studien behandlar relationen mellan samhällsutvecklingen, hemmet och journalistiken i 1900-talets svenska samhälle. Mellan 1999 och 2002 var han ansvarig för delprojektet "Mediernas bildvärldar" inom forskningsprogrammet Mediesamhällen runt Östersjön, och från 2003-2006 för delprojektet "Symboliska platser i kunskapssamhället" inom forskningsprogrammet Skiftande Medielandskap. Från 2006 till 2008 var Åker delansvarig för forskningsprojektet Mediernas hus. Med utgångspunkt i faktiska byggnader för etermedieinstitutioner i London, Moskva och Peking, kombineras medieteori och arkitekturteori. Åkers huvudsakliga forskningsintresse är journalistik, visuell kommunikation och relationen mellan medier och rumslighet. För närvarande deltar Åker i ett komparativt projekt om digitala mediers betydelse för unga musikanvändare i Stockholm och Moskva.