Om Södertörns högskola / Personal

Charlotta Weigelt

Kontaktuppgifter

Charlotta Weigelt
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 49 85
PD 229 Primus

Lektor och docent vid filosofiämnet vid Södertörn. Disputerade 2002 med avhandlingen The Logic of Life: Heidegger's Retrieval of Aristotle's Concept of Logos. Har sedan dess arbetat med olika projekt inom framförallt antik filosofi och fenomenologi. Är för närvarande knuten till projektet "Den politiska filosofins uppkomst i antikens Grekland", vilket koordineras från Uppsala universitet, och har även ett eget projekt om Aristoteles teori om kausalitet. Har översatt Aristoteles Fysiken, och arbetar på en nyöversättning av densammes Nikomachiska etik.