Om Södertörns högskola / Personal

Kim Jansson

Kontaktuppgifter

Kim Jansson
Forskningshandläggare
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 43 78
ME 243 Moas Båge

Jobbar på Södertörns högskola, institutionen för samhällsvetenskaper, som forskningshandläggare. Agerar samordnare i forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”och ger administrativt stöd i forskningsprocessen.

Mina nyckelord:
Hållbarhet, Utveckling, Människor

Mer om Kim Jansson

Organisationstillhörighet