Om Södertörns högskola / Personal

Katarina Macleod

Kontaktuppgifter

Katarina Macleod
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 49
PC 229 Primus

Katarina Wadstein MacLeod är docent i konstvetenskap. Hon disputerade våren 2006 vid institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet, på avhandlingen, en tematisk studie över gestaltningar av flickor. 

Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan konstvetenskap, feministiska teorier och kritiska kulturstudier. Det empiriska materialet har framförallt berört konstnärliga gestaltningar från 1800-talet till nutid, med fokus på ett svenskt och nordiskt material, men även kulturmiljölagstiftningen. Hon har beforskat gestaltningar av femininitet och domesticitet, kropp och kön; kulturarv och värde; narration av centrum och periferi.

I hennes senaste bok Bakom gardinerna: hemmet i svensk konst under nittonhundratalet, Atlas 2018, diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet vid två tidsperioder: sekelskiftet nittonhundra och 1960- och 70-talet.

Katarina Wadstein MacLeod har en bakgrund som konstkritiker för Svenska Dagbladet, och skriver regelbundet essäer för tidningar, tidskrifter och konstkataloger. Hon har också undervisat på Konstfack 2011-2016 i konsthistoria, konstteori, och handledning i att skriva. Hon är invald som arbetande ledamot 2017-2022 i Sveriges unga akademi.