Om Södertörns högskola / Personal

Katarina Macleod

Kontaktuppgifter

Katarina Macleod
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 48 49
PC 229 Primus

Katarina Wadstein MacLeod är lektor i konstvetenskap och har undervisat på utbildningens alla nivåer, och har bland annat utformat fördjupningskursen Maskerad, modernitet och genus på magisterprogrammet. Hon är också verksam som konstkritiker och essäskribent i Svenska Dagbladet. Hon har tidigare varit lektor i konsthistoria och teori på Konstfack. Efter en MA i History of Art vid UCL, London, disputerade hon 2006 vid institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet, på avhandlingen Lena Cronqvist: Reflections of Girls, en tematisk studie över gestaltningar av flickor. Sedan dess har forskningen berört gestaltningar av femininitet och domesticitet, kropp och kön; kulturarv och värde; narration av centrum och periferi i utställningar om konst från Östeuropa.

Forskning

Forskningsprojekt de senaste åren har handlat om betydelsen av representation ur olika aspekter. Kulturarv – att skapa historia för framtiden, (2011-2014) finansierat av KK-stiftelsen, är ett samverkansprojekt mellan FD Charlotte Bydler, Katarina Wadstein MacLeod och Lena Rydén och Ulla-Karin Warberg vid Stockholms Auktionsverk. Narratives of Europe: Perspectives from its North-East Periphery (2012-14) är ett mångvetenskapligt projekt vid Södertörns högskola som drivs av prof. Johan Fornäs.

I ett pågående projekt 2015-2017 The Domestic Paradox: A comparative study of representations of home and family life in art cutting through an east west divide studeras gestaltningar av hem och familjemiljöer I 1960- och 70-talets konst. Utgångspunkten är den svenska konstscenen och syftet är att lyfta fram hur hemmet blir en tematik som ligger i tiden men speglar helt olika saker i olika konstnärskap. Studien syftar till att visa på tematikens heterogenitet liksom dess kulturella specificitet. Detta görs genom jämförande studier med konstnärer från västvärlden liksom från Östeuropa och Sovjetunionen.