Om Södertörns högskola / Personal

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Svenska

Kontaktuppgifter

Stina Hållsten
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 42 22
Fax: 08-608 44 80
PB 242 Primus

Min forskning rör skrivande, textteori och verksamhetsteori. Min avhandling (2008) handlade om skrivande i arbetslivet, närmare bestämt ingenjörers skrivande inom ramen för projektet "Text och arbete i den nya ekonomin" (http://www.amkarlsson.se/textocharbete/index.htm).

2010-12 arbetade jag i projektet "WIDE - Skriva för att lära i digitala miljöer". Länk till en projektpresentation finns i högerspalten ("Länk till min blogg").

2016-17  arbetar jag i ett forskningsprojekt om skrivande i digitala lärmiljöer, närmare bestämt Södertörns högskolas "Studiewebben". Frågor som ställs i undersökningen är: Hur används Studiewebben pedagogiskt för skrivande? Vilka språkliga drag återfinns i texter producerade på lärplattformen och vilka är studenters (och lärares) föreställning och förståelse för det akademiska skrivandet och akademisk text? Projektet finansieras av SH Sabbatical. 

Under läsåret 2016-17 undervisar jag inom lärarutbildningen, kommunikatörssprogrammet och på Masterprogrammet i svenska, bland annat på kurser i skriftspråksutveckling och systemisk-funktionell lingvistik. Jag är också kursansvarig för fristående kursen Svenska C. 

Jag är avdelningsföreståndare för avd 2. Svenska inom Institutionen för kultur och lärande. 

Ämnen

Organisationstillhörighet