Om Södertörns högskola / Personal

Jonna Bornemark

Kontaktuppgifter

Jonna Bornemark
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 45 28
PD 224 Primus

Jonna Bornemark är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. Under det senaste året har hon publicerat Kroppslighetens mystik: filosofiska läsningar av Mechthild von Magdeburg, Phenomenology of Pregnancy (red. med Nicholas Smith) och Medborgardialog – om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg (red.)


Jonna är för närvarande aktiv inom en rad forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet. Men också relationen mellan människa och djur, graviditet och kroppslighet. Hon deltar också i ett VInnovaprojekt om medborgardialoger i stadsplanering. Några centrala gestalter för hennes forskning är Mechthild von Magdeburg, Nicolas Cusanus, Giordano Bruno, Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein.