Om Södertörns högskola / Personal

Fredrik Svenaeus

Kontaktuppgifter

Fredrik Svenaeus
Professor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 41 04
Fax: 08-608 46 40
PD 201 Primus

Fredrik Svenaeus är professor i den praktiska kunskapens teori vid Centrum för praktisk kunskap sedan den 1 mars 2006. Fredrik är filosof och har huvudsakligen ägnat sig åt kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv.

Han har publicerat böcker och artiklar om det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi.

På svenska finns bland annat böckerna Sjukdomens mening: det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik (Natur och Kultur, 2003), och Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid (Tankekraft förlag, 2013). Pågående och planerade forskningsprojekt handlar om psykiatriska diagnosers betydelse och om lidandets fenomenologi och etik.

Full CV with publications for Fredrik Svenaeus 1966-05-09.pdf 

Vad händer med empatin på nätet? Föreläsning från UR Samtiden om Att vara människa i en digital värld:

Vad händer med empatin på nätet? Föreläsning från UR Samtiden om Att vara människa i en digital värld 

Samtal om lidandets former på Filosofifestivalen 18 november 

 

Fredrik Svenaeus makes a high speed presentation of his new book Phenomenological Bioethics to be published in August 2017 by Routledge.

Fredrik Svenaeus makes a high speed presentation of his new book Phenomenological Bioethics to be published in August 2017 by Routledge 

Föreläsning om lidandets fenomenologi på Svenskt Smärtforum 2015 

Fredrik Svenaeus – Fenomenet Smärta from Rufus & Joshua on Vimeo.

 

Forskarpodd med Fredrik Svenaeus: