Om Södertörns högskola / Personal

Tomas Englund

Kontaktuppgifter

Tomas Englund
Doktorand
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 44 10
F 927 F-huset

Jag är doktorand i arkeologi på Södertörns högskola sedan hösten 2015. Mitt första år satt jag på BEEGS och nu på Instutionen för historia och samtidsstudier. 

Mitt pågående avhandlingsarbete behandlar slaget vid Baggensstäket 1719 ur ett arkeologiskt perspektiv. Vid sundet som ligger i Stockholms innerskärgård genomförde ryska förband en omfattande landstigningsoperation vilket ledde till sammandrabbningar som involverade fotsoldater, rytteri och galärer. Länge har uppfattningarna gått isär om slagets egentliga händelseutveckling. Men resultaten från ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt undertecknad initierade 2003 med bl.a. sju år av omfattande slagfältsarkeologiska undersökningar har kastat nytt ljus över händelseutvecklingen. Resultat som ligger till grund för avhandlingen. 

I början av 1990-talet inledde jag mina universitetstudier vilket ledde fram till en magisterexamen vid Stockholms universitet med arkeologi som huvudämne; examensarbetet, som genomfördes på Arkeologiska forskningslaboratoriet, bestod även av ett laborativt fältmoment i fosfat- och elektromagnetiskkartering. Har även en kandidatexamen från Uppsala universitet med antikens kultur- och samhällsliv som huvudämne.

Under 1990-talet låg mitt fokus främst på studier av förvarsanläggninar från järnåldern i östra Medelhavsområdet med utgrävningar i Israel, Jordanien och Grekland. Sedan år 2000 har fokus övergått till slagfältsarkeologi (konfliktarkeologi) där metalldetektering är en central arkeologisk metod.