Om Södertörns högskola / Personal

Jonas Gilbert

Jonas Gilbert

Bibliotekschef

Biblioteket

Kontaktuppgifter

Jonas Gilbert
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 40 05
UB 769 Biblioteket

Bibliotekschef
mobil: 073 - 020 39 98
http://orcid.org/0000-0001-6599-1376

Organisationstillhörighet