Om Södertörns högskola / Personal

Ylva Habel

Ylva Habel

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Tjänstledig till och med 2019-06-30, hänvisning till

Kontaktuppgifter

Ylva Habel
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg

Publikationslista, våren 2016 Monografier Habel, Ylva (2002): Modern media, modern audiences. Mass media and social engineering in the 1930s Swedish welfare state (diss.), Stockholm: Aura Förlag, 2002, 254 s. Referee-tidskrifter: gästredaktörskap Habel, Ylva & Sawyer, Lena, gästred. (2014): Tidskriften African and Black Diaspora: An International Journal: Refracting African and Black diaspora through the Nordic region,
Vol 7:1, 2014. Vår introduktion till volymen, liksom dess artiklar,
är tillgängliga på:
http://www.tandfonline.com/toc/rabd20/7/1#.U7CE2l5LpfM Referee- och peer-review-artiklar Habel, Ylva (2015): ”Om at udfordre den svenske exceptionalisme – At undervise som sort”, Kultur og Klasse: Mellem Eurafrika og Afropa 43:119, ss. 75-101. Habel,
Ylva (2009): “Hollywood Histrionics: “Performing ‘Africa’ in The Rose
of Rhodesia”, in Stephen Donovan and Vreni Hockenjos (eds.), Screening the Past, ca 20 pp. Online-publication: http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/25/rose-of- rhodesia/habel.html Habel,
Ylva (2000): “The paradoxes of paradisiac nudity: Fascist Aesthetics
and Medicalized Discourse in the Nudist Movement ’Health through Nude
Culture’”, Nordisk estetisk tidskrift, No. 22, 2000, ss. 29-36. Online access at: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nja/article/view/3132/2678 Habel, Ylva (2000): ”You forget where you are: New outlines in the cinematic cityscape of Stockholm, 1930-1931”, Aura: Filmvetenskaplig tidskrift, Vol. VI, No. 4, ss. 47-56. Habel, Ylva (2005): ”To Stockholm with love: The critical reception of Josephine Baker, 1927-1935”, Film History, Vol. 17:1, ss. 125-138. http://muse.jhu.edu/journals/film_history/v017/17.1habel.html Habel, Ylva (2005): ”Törst i rutan: Alkoholbruk och radikalism i TV2-filmen Badjävlar” tidskriften Spiritus, No. 7, ss. 1-12. Online: http://www.vinosprithistoriska.se/?id=231 Böcker Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, red., (2013): Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet, och modernitet, Stockholm, Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket, 244 s. Online: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_b udskapet.pdf Bokkapitel Habel,
Ylva (2006): ”’Kvinnorna på utställningen’. Feminina dygder och
odygder på Stockholmsutställningen 1897” i Anders Ekström, Solveig
Jülich och Pelle Snickars, red., 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen 1897, Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, Statens ljud- och bildarkiv, ss. 339-369. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/1897/339369Kvinnornapautstallnin genHabel.pdf Habel, Ylva (2006): Kortbiografier om skådespelarna Tutta Rolf, Signe Hasso och Viveca Lindfors, i Allistair Phillips och Ginette Vincendeau, red., Journeys of Desire. European Actors in Hollywood - A Critical Companion, British Film Institute, ss. 289, 339, 415. Habel,
Ylva (2008): ”Den autentiska Josephine Baker? Om problematiken kring
mediering av ras”, i Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars,
eds., Mediernas kulturhistoria, serien Mediehistoriskt Arkiv: 8, SLBA,
ss. 167-190. Onlinepublicerad:
http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/167190HabelJosephineBaker.pdf
Habel, Ylva (2008): ”Offentlighet. [Eleganskulturen La SAPE på YouTube]”, i Anu Koivunen, red., Film och andra rörliga bilder. En introduction, Stockholm: Raster Förlag, ss. 55-67. Habel,
Ylva (2008): ”Filmen Vita myror som postkolonial kritik”, i Malin
Wahlberg och Tobias Andersson, red., TV-pionjärer och fria filmare. En
bok om Lennart Ehrenborg, Mediehistoriskt Arkiv: 9, SLBA, 2008, ss.
261-277. Onlinepublicerad på:
http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/261-277HabelFilmenVitamyror.pdf
Habel,
Ylva (2009): ”Beside myself with looking: The provincial, female
spectator as out of place at the Stockholm Exhibition 1897”, i Amanda
Lagerkvist & André Jansson, red., Strange Spaces: Geographical Explorations into Mediated Obscurity, Ashgate Publishing, 2009, ss. 123-148. Habel,
Ylva (2010): ”The exhibition ”Modern Leisure” as a site of
governmentality”, i Helena Mattsson & Sven-Olof Wallenstein, red., Swedish Modernisms: Architecture, consumption, and the welfare state, London: Black Dog Publishing, ss. 122-133. Habel,
Ylva (2011): ”Say milk, say cheese: Inscribing public participation in
The Swedish Milk Propaganda’s promotional photography”, in Anders
Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren, Per Wisselgren, eds., History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, ss. 98-111. Habel,
Ylva (2011): ”VooDolls: Svensk ’mashup’-gestaltning av vodou”
(”VooDolls: Swedish configurations of vodou in ’mashup’ culture”), in
Fredrik Svanberg, ed., Forskning på museer, Historiska museet, 2011,
ss. 28-47. Habel,
Ylva (2012): ”Rörelser och schatteringar inom kritiska
vithetsstudier”, i Helena Hörnfeldt, Tobias Hübinette & René
Rosales Leon, red., Om ras och vithet i det samtida Sverige, Stockholm, Mångkulturellt Centrum, ss 45-82. Habel, Ylva (2012): ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”, tillgänglig på: https://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/forskning/Publicerat%20201
3/Heliga%20ting/Ylva%20Habel,%20Det%20kusliga%20kommer%20hemifrån.pdf Habel, Ylva (2012): ”Challenging Swedish exceptionalism? Teaching while Black”, i Kassie Freeman och Ethan Johnson, red., Education in the Black Diaspora: Perspectives, Challenges and Prospects, Routledge, ss. 99-122.Habel, Ylva (2013): ”Mjölkpropagandan erövrar Sverige”, i Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, red., Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet, Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket, ss. 54-76. Online: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_b udskapet.pdf Habel,
Ylva (2013): ”The domesticated Uncanny: Voodolls, Swedish-brand
pseudo-magic”, översatt nätversion av ”Det Kusliga kommer hemifrån.
Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”. Open access: http://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/forskning/Publicerat%20201
3/Heliga%20ting/Ylva%20Habel,%20The%20domesticated%20uncanny.pdf Populärvetenskapliga artiklar Habel,
Ylva (2004): ”A people of ice and sun”/”Så är Sveriges folk ett folk
av is och sol”, i Moderna museets utställningskatalog för
utställningen ”Swedish hearts/Svenska hjärtan”, 2004. ca 10 s.
Open acess: http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Gamla
utstallningar/2004/Svenska-Hjartan/Sa-
ar-Sveriges-folk-ett-folk-av-is-och-sol/ Habel, Ylva (2004): Biografisk artikel om Gunnar Skoglund, Svenskt Biografiskt Lexikon, ss. 458-461. Online: http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6021 Habel, Ylva (2007): ”Josephine Baker – bedårande stereotyp av sin tid”, Bang, No. 2, ss. 46-49. Habel, Ylva (2007): recension av boken Clio på bio, Arena, januari 2007. Habel, Ylva, Maserrat-Agahm, Mani, Pallas Hynek, Sattarvandi, Hassan Loo (2008): ”Nyfiken vit”, dialogtext, i FLM, No. 4, ss. 22-31. Open access: http://www.flm.nu/?page_id=579 Habel, Ylva (2008):”Svart hud, vita fantasier”, i Ottar: Tema kroppspolitik, No. 4, ss. 14-15. Habel, Ylva (2008): ”Whiteness Swedish style”, tidskriften Slut/The End, 2008, 41-51. Reprinted in Kolade Stephens, ed., Afrikansksvenska röster: En antologi om afrikansksvenskars situation i, och tankar om, Sverige (Afro-Swedish voices: An anthology on Afro-Swedes’ situation, and thoughts on Sweden), Malmö: Notis Förlag. Habel, Ylva (2008): ”De intellektuella och deras roll”, Bang, No. 2-3. Habel, Ylva (2010): ”Svarthet på vita duken”, Invandrare och minoriteter, No. 3: 2010, ss. 29-32.Habel, Ylva och Motsieloa, Viveca (2010): ”Ytlig antirasism”, Arena, maj-augusti: http://www.tidskriftenarena.se/text/2010/05/ytlig-antirasism  Habel, Ylva (2010): ”Det är bara litet rasism”, Bang: Tema våldsamheter, No. 2. Habel, Ylva (2010): “Mjölkpropaganda på hjul”, Tidskriften Företagsminnen, 2010:4, ss. 27-29. Habel, Ylva (2011): ”Den omhuldade invandraren”, Arena, No. 2, ca 3 s. Habel, Ylva (2012): ”Neutralitetsbegär”, Bang: Tema känslor, ca 4 s. http://www.bang.se/artiklar/2012/neutralitetsbegar-2012-09-24 Habel, Ylva (2014): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, i Devrim Mavi & Lawen Mohtadi, red., Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010-2014, Stockholm, Natur och Kultur. Populärvetenskapliga kulturtidskrifter: gästredaktörskap Habel, Ylva, gästred., kulturtidskriften Ord & Bild: Svensk symfoni i svart, No. 1-2, 2015. Populärvetenskpliga texter, debatt Habel, Ylva ”#Columbising: Vita forskares excellens i rasismforskningen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-12. https://www.feministisktperspektiv.se/2015/06/12/columbusing-vita-forskares-excellens-i- rasismforskning/ Habel, Ylva, ”Nyliberal tolerans bakbinder och avpolitiserar antirasismen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-17. https://www.feministisktperspektiv.se/2015/06/17/nyliberal-tolerans-bakbinder-och- avpolitiserar-antirasismen/ Dagspress: debatt och kulturkritik Habel, Ylva, Hübinette, Tobias, Tesfahuney, Mekonnen, Jallow, Momodou (2011): ”Granska dom mot svart pojke”, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2011-06-11. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granska-dom-mot-svart- skolpojke_6235724.svd Habel, Ylva (2012): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, Svenska Dagbladet: Under strecket, 2012-09-21: http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-svenska-vithetens-blinda-flack_7516230.svd Habel,
Ylva (2012): ”Vita antirasister måste försöka se mer än sig
själva”, 2012-09-12, Online:
http://debatt.svt.se/2012/09/12/vita-antirasister-maste-forsoka-se-mer-an-sig-sjalva/
Abdullahi,
Sara, Abdulla Lindqvist, Ida Ali, Alkhaffaji, Ibrahim, A., Gardell,
Mattias, Habel, Ylva, Karim, Baker, Kawesa, Victoria (2014): ”Public
Services vansinne måste ta slut”, , Dagens Arena. 2014-02-21. http://www.dagensarena.se/opinion/public-service-vansinne-maste-ta-slut/