Om Södertörns högskola / Personal

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Fil dr

Forskningsledare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Konstvetenskap

Kontaktuppgifter

Charlotte Bydler
Lektor
Alfred Nobels allé 7
Södertörns högskola
Flemingsberg
Telefon: 08-608 49 33
PC 233 Primus

Undervisar vid Institutionen för kultur och lärande inom ämnet konstvetenskap sedan hösten 2003. Heltidsanställd sedan 2011.

2011 - 2014: Forskningsledare vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) för forskningstemat Kulturteori: Kosmopolis, kulturteknologier och kulturella offentligheter.

2017 - 2019: "Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, and Institutions", m. Anna Kharkina, Carl Marklund, Ilja Viktorov och Irina Sandomirskaja (ledare). Finansierat av ÖSS

2016 - 2019: projektledare för "A New Region of the World? Towards a Poetics of Situatedness", med Johanna Dahlin, Monica Hammer och Tiina Peil. Finansierat av ÖSS

2011 - 2016: projektledare för "Living Archives: Pontus Hultén på Moderna Museet och CEntre George Pompidou 1957-1981", med Andreas Gedin och Sinziana Ravini. Finansierat av VR

2011 - 2014: projektledare för "Cultural Heritage: Making history for the future", med Katarina Wadstein MacLeod, Ulla-Karin Warberg och Lena Rydén. Finansierat av KK-stiftelsen, Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola

2007 - 2009: "Art (Without) Spaces: Internet Art in Germany, Lithuania and Sweden", med Håkan Nilsson och Dan Karlholm (projektledare). Finansierat av ÖSS

Disputerade i maj 2004 vid Konstvet. Inst., Uppsala universitet. Avhandlingen (The Global Art World, Inc. On the globalization of contemporary art) rör globaliseringseffekter inom samtida avantgardekonst. Material som behandlas är hämtat från historiska och samtida konstinstitutioner, samt biennalerna i Venedig, Gwangju, Havanna, Istanbul och den ambulerande europeiska biennalen Manifesta. Huvudtesen är att avantgardekonstvärlden som kapitalistisk arbetsmarknad har genomgått en globaliseringsprocess från 1980-talet.

Våren 2001: gästforskare vid konstvetenskapliga institutionen, Cornell University, Ithaca, NY.

1998-2001: HSFR-projektet Internet som konstnärligt medium: globalisering och utställningsrum med FK Anna Brodow och Solfrid Söderlind, dåv. professor vid konstvet. inst., Uppsala universitet

 

Publikationer

The Global Art world, Inc.: On the globalization of contemporary art, diss., Figura Nova Series 32, Uppsala: Acta Universitas Upsaliensis, 2004.

"Markerat kroppslig. Om fysiska möten med digital konst", i Eriksson Y. & Göthlund, A. (red.), Från modernism till samtidskonst. Kvinnliga konstnärer, Lund: Signum 2003.

"Internet som konstnärligt medium: globalisering och utställningsrum. Den globaliserade konstens agenda", Göthlund & Tellgren (red.), Bilder och Internet texter kring konstruktion och tolkning av digitala bilder, Göteborg: Visuellt, Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie nr 6, 1999.

 

Katalogtexter

"Svenska hjärtan, folkdräkt eller tvångströja", med Magdalena Malm och Rodrigo Mallea Lira, Svenska hjärtan, Moderna Museet, Stockholm, 2004.

"Möte i Marsvinsland/Encounter in Guineapigland", Carin Ellberg, Landskap, Helsingborg: Dunkers Kulturhus, 2003.

"Det skapade landet", Landskap, Uppsala konstmuseum, 2001.

"Trans//form och konstens geopolitiska estetik" / "Trans//form and the geopolitical aesthetic of art", Transform, Stockholm: Intercult, Köpenhamn: Galleri Shambala, Oslo: Artists in motion & Du store verden, 2001.

Martin Sjoberg, No title fights, Stockholm: IASPIS, 2001.

Martin Sjoberg, Rauma Art Biennale, Finland, 2001.

"Contagion. Discursively yours", Heterogénesis, special edition FA+, årg. IX, 2000.

 

 

Relaterade aktiviteter

Curator för utställningen Suspended Time: Charlotte von Poehl, Fullersta Gård, 2010.

Co-curator med Magdalena Malm och Rodrigo Mallea Lira för utställningen Svenska hjärtan, Moderna Museet, 2004.

Assisterande curator för utställningen Interzones (m. Deborah Thompson), Uppsala Konstmuseum, 1996.

2015: Styrelsemedlem i ABF:s stipendiekommitté för arbetarkonst och litteratur

2009 - 2012: Styrelsemedlem i Nordik kommitté för nordisk konsthistoria.

2002 - 2010: Styrelsemedlem i Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till Minne, stipendiefond för kvinnliga konstskolestudenter.

Frilans för diverse konstpublikationer som Art and Text (Australien/USA), Art Orbit, Heterogénesis, Hjärnstorm, Konstperspektiv, NU: The Nordic Art Review och för dagspress, bland annat Dala-Demokraten och Upsala Nya Tidning , samt regelbundna bidrag till Aftonbladets kultursidor (1998-2001).